Taal:

Technology is a Service (TiaS®)

Vandaag de dag is het niet ondenkbaar dat reglementen, innovaties en de toeleveringsketen de levenscyclus van uw product beïnvloeden. Connect Group helpt u eenvoudig te produceren apparaten te ontwikkelen en zorgt er bovendien voor dat ze eenvoudig te produceren blijven. Dit beïnvloedt de relatie tussen de EMS en de verkoper en vraagt om alsmaar beter geïntegreerde systemen. Toegevoegde waarde een plaats geven in het beheer van de levenscyclus van uw product vereist gespecialiseerde kennis en vaardigheden.

Met onze doelgerichte certificatie- en competentiestrategie, ons inlevingsvermogen in onze klanten, de betrokkenheid van onze medewerkers en ons aanpassingsvermogen aan de evoluties van de betrokken marktsegmenten, zijn we uitstekend in staat om onze klanten technologisch advies en technologische ondersteuning te bieden. Technologie is niet langer een statisch gegeven, maar evolueert snel en vaak asynchroon met de voorziene levenscyclus van producten en oplossingen. Beiden met elkaar verzoenen, zodat klanten altijd over de geschikte technologie beschikken om hun product aantrekkelijk en relevant te houden, is een competentie die we in de loop der jaren hebben geraffineerd en gecultiveerd. Wij bieden technologie als een dienst.

Connect Group ondersteunt u in:

Creatiefase

  • Het product ontwerpen
  • Het product testen
  • Het product betrouwbaar maken

Productiefase

  • Kosten laag houden
  • Doelgericht testen
  • Het product stabiliseren

Beheerfase

  • Life cycle management
  • Change management
  • De levenscyclus verlengen