Taal:

Connect Group rapporteert halfjaar- en jaarresultaten 2018

RESULTATEN 2e JAARHELFT :
Omzet 2de halfjaar 2018 van EUR 74,2 miljoen ten opzichte van EUR 65,5 miljoen in 2de halfjaar 2017.
Bedrijfsresultaat 2de halfjaar van EUR 2.459 K winst ten opzichte van EUR 2.073 K winst in 2e jaarhelft 2017.
Netto resultaat van EUR 2.004 K winst in 2e jaarhelft 2018 ten opzichte van EUR 1.778 K winst in 2e jaarhelft 2017.

JAARRESULTATEN :
Omzet van EUR 150,0 miljoen ten opzichte van EUR 125,0 miljoen in 2017.
Verbetering bedrijfsresultaat EUR 5.466 K winst in 2018 ten opzichte van EUR 2.598 K winst in 2017.
Netto resultaat van EUR 4.414 K in 2018 ten opzichte van EUR 2.025 K winst in 2017.
Het orderboek einde boekjaar 2018 bedraagt EUR 123,7 miljoen ten opzichte van EUR 116,5 miljoen eind 2017.

Impact waardering en toepassing IFRS 15 – opbrengsten van contracten met klanten
De toepassing van de nieuwe IFRS 15 standaard toont een positieve impact op de jaaromzet van EUR 1.950 K en een impact op de netto winst van EUR 95 K. Door deze nieuwe standaard worden immers bepaalde afgewerkte producten die op jaareinde nog niet geleverd zijn, maar waarvoor geen alternatief gebruik is en Connect Group tevens over een afdwingbaar recht op betaling beschikt voor de reeds verrichte prestaties, reeds als omzet erkend.
Zonder toepassing van deze nieuwe standaard zou de jaaromzet EUR 148,0 miljoen bedragen en het netto resultaat EUR 4.319 K.

Het orderboek einde boekjaar 2018 bedraagt EUR 123,7 miljoen ten opzichte van EUR 116,5 miljoen eind 2017.

Download PDF

Back