Taal:

IPTE Factory Automation NV overweegt vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod op de aandelen van Connect Group NV

Mededeling overeenkomstig artikel 8 § 1 van het Belgisch Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

De naamloze vennootschap Connect Group NV (“Connect Group”) werd door de naamloze vennootschap IPTE Factory Automation NV (“IPTE”) op de hoogte gebracht van het feit dat deze overweegt om een vrijwillig en voorwaardelijk openbaar bod uit te brengen op alle aandelen uitgegeven door Connect Group, die nog niet in haar bezit zijn noch in het bezit zijn van haar verbonden personen aan een prijs van EUR 1,60 per aandeel.

IPTE publiceert hierover op heden een persbericht overeenkomstig artikel 8, §1, van het Belgisch Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen. Dit persbericht werd hierna integraal hernomen.

IPTE Factory Automation NV ("IPTE") maakt vandaag bekend dat het een vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod overweegt op alle aandelen van Connect Group NV ("Connect Group") die nog niet in haar bezit zijn noch in het bezit zijn van haar verbonden personen, aan een prijs van EUR 1,60 per aandeel, betaald in contanten.

IPTE houdt thans 19.753.086 aandelen Connect Group ofwel 73,83% van het totaal aantal uitgegeven aandelen. De met IPTE verbonden persoon Huub Baren BVBA houdt thans 2.675.426 aandelen Connect Group ofwel 10,00% van het totaal aantal uitgegeven aandelen. Het bod zal bijgevolg slaan op 4.325.550 aandelen ofwel 16,17% van de aandelen.

Het bod zal onderworpen zijn aan een aantal voorwaarden, waaronder het bezitten van 95% of meer van de aandelen van Connect Group na afloop van het bod, en een material adverse change clausule. Indien het bod succesvol is, zal het mogelijks gevolgd worden door een uitkoopbod.

De prijs van EUR 1,60 per aandeel betekent een premie van 40,4% ten aanzien van de slotkoers per 2 oktober 2018, en een premie van respectievelijk 37,1% en 40,4% ten aanzien van de naar volume gewogen gemiddelde beurskoersen over de voorbije 3 en 6 maanden.

IPTE zou op die manier aan de aandeelhouders die niet met haar verbonden zijn de mogelijkheid bieden om onmiddellijk hun participatie te verkopen aan voorwaarden die IPTE als aantrekkelijk beschouwt. Zulke voorwaarden zouden in andere omstandigheden moeilijk te realiseren zijn gelet op de beperkte liquiditeit van het Connect Group aandeel.

Deze mededeling is enkel een uiting van een intentie en is geen formele kennisgeving van een vrijwillig openbaar overnamebod in de zin van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen.

Indien IPTE zou beslissen om het vrijwillig voorwaardelijk openbaar overnamebod formeel uit te brengen, zal zij hiertoe een dossier neerleggen bij de FSMA (inclusief een ontwerp van prospectus).

 

Het volledige persbericht in pdf kan u terugvinden op onze Investor Relations website.

Back