Taal:

Energie

Inspelen op de noden van vandaag en de trends van morgen in de energiesector

Wij zijn een toonaangevende en gecertificeerde leverancier van technologie, samenbouw van totale systemen, PCB‐ en kabelassemblage voor de energie- en stroomindustrie in Europa. Wij ontwikkelen producten op basis van specificaties van de gebruiker en ondersteunen de ontwikkeling van producten vanaf de conceptfase met optimale resultaten op het gebied van productie, prijs en kwaliteit.

Braindrain Veiligheid Dominantie fossiele brandstoffen Nieuwe vraag

Onze expertise en diensten zijn afgestemd op verschillende trends in de energiesector:

  • De braindrain, waardoor het moeilijk is om hoog opgeleide ingenieurs en operationele medewerkers aan te werven die vertrouwd zijn met nieuwe boor-, energieverwerkings- en stroomopwekkingstechnieken, vooral als het aankomt op vernieuwbare energie en fraccen.
  • Veiligheid, een blijvende belangrijke trend met het oog op recente incidenten met olie, gas en kernenergie die veel media-aandacht kregen. Geavanceerde controle-, onderhouds- en hersteltechnologieën zullen aan belang blijven winnen om dergelijke voorvallen in de toekomst te voorkomen.
  • De dominantie van fossiele brandstoffen, ondanks belangrijke successen in de vernieuwbare energie (zonne-energie, windkracht, waterkracht) en het bijna verdubbelde gebruik ervan. Vernieuwbare bronnen zullen in de nabije toekomst het gebruik van olie of kool zeker niet inhalen.
  • Nieuwe vraag, naarmate de wereld meer olie nodig heeft. China blijft de grootste markt in Azië maar zal al snel overtroffen worden door India wat volumetrische groei betreft. De energievraag in de ontwikkelingslanden in het Midden-Oosten zal ook het verbruik van olie en gas daar versnellen. Het behoud van stroom wordt een prioriteit naarmate de behoefte om meer te doen met minder energie toeneemt.
  • Petrochemie en transport, twee gebieden die klaar zijn voor een grote groei en die de vraag drijven. Olie voor de petrochemie wordt aangedreven door het verbruik van zware kunststoffen in consumptiegoederen en verpakkingen, van smartphones tot waterflessen. En hoewel auto’s steeds ‘groener’ worden dankzij hybride en elektrische technologieën blijven vrachtwagens uitsluitend gebruik maken van benzine om grote hoeveelheden goederen over lange afstanden te vervoeren. De dieselbehoefte zal naar verwachting drie keer sneller groeien dan de vraag naar benzine.

We kunnen u helpen met

  • Groene stroom, waarvan het gebruik in de nabije toekomst naar verwachting zal verdubbelen. Nieuwe controle-, onderhouds-, regel- en ondersteuningssystemen voor vernieuwbare energiebronnen zoals windkracht, zonne-energie of waterkracht vereisen geavanceerde schakelingen in toestellen die bestand zijn tegen barre omstandigheden.
  • Betrouwbaarheid, in nieuwe technologieën en toestellen die schadelijke incidenten opsporen en voorkomen in de olie-, gas- en kernenergiesector. Dat is in het bijzonder relevant bij het gebruik van innoverende horizontale boortechnieken voor fraccen evenals bij de traditionele verticale boormethodes.
  • Prestaties, in elektronische systemen die de energie- of productie-output maximaliseren van conventionele en vernieuwbare stroomsystemen, van de moeilijk te bereiden offshore windmolens en zonnedaken tot olieplatforms op zee, afgelegen boorsites in de woestijn of energiecentrales.
  • Veiligheid, één van de belangrijkste overwegingen bij alle energiekwesties, van het opwekken van stroom tot het opsporen van olie/gas en het recupereren ervan. Elektronische opsporings-, controle- en sturingssystemen vervullen een belangrijke rol bij het voorkomen van schadelijke, verstorende of financieel desastreuze voorvallen.

Gecertificeerde kwaliteit

Wij zijn geaccrediteerd als een volledige en goedgekeurde leverancier door belangrijke certificerende instanties. Wij hebben een ISO13485, 9001 en 14001 certificaat. We streven naar een feilloos resultaat met het hoogste niveau van accuraatheid.