Taal:

BERICHT - Bekendmaking voorzien door artikel 11, §1 van de wet van 14 december 2005 zoals gewijzigd door de wet van 21 december 2013

Bekendgemaakt op 09/10/2015

§ 1. Vanaf 1 januari 2015 worden de effecten die tot de verhandeling op een gereglementeerde markt worden toegelaten en waarvan de rechthebbende zich niet heeft bekendgemaakt op de dag van de verkoop, door de emittent verkocht op een gereglementeerde markt. Deze verkoop heeft plaats mits voorafgaande bekendmaking in het Belgisch Staatsblad en op de website van de marktonderneming die de gereglementeerde markt exploiteert van waarop de effecten verkocht zullen worden, van een bericht dat de tekst van deze paragraaf bevat en waarin aan de rechthebbende wordt gevraagd zijn rechten op de effecten op te eisen. De verkoop kan pas geschieden na het verstrijken van de termijn van een maand na de bekendmaking van het bericht, en wordt gestart binnen de drie daaropvolgende maanden.

CONNECT GROUP NV informeert de markt dat ze vanaf 10 november 2015 overgaat tot de verkoop van de aandelen aan toonder waarvan de houders zich niet voor 9 november 2015 bekend hebben gemaakt. Deze verkoop zal plaatsvinden op de beurs Euronext Brussels. De financiële tussenpersoon die verantwoordelijk is voor de verkoop is KBC Bank NV.

De opbrengst zal na aftrek van de gemaakte kosten worden gedeponeerd bij de Deposito- en Consignatiekas totdat een persoon die zijn hoedanigheid van houder rechtsgeldig heeft kunnen aantonen, er de terugbetaling van vraagt.

Dit bericht wordt gepubliceerd op de website van Connect Group (www.connectgroup.com) en van Euronext (https://www.euronext.com/nl/expert-market/dematerialisation).

Bijgevoegd bestand: Bericht_publikatie_artikel 11

Back