Taal:

Connect Group Halfjaarlijks financieel verslag 2013

Verbetering van de omzet in het 1ste halfjaar 2013 naar 63 miljoen Euro ten opzichte van 61,2 miljoen Euro in de tweede jaarhelft 2012  (79,9 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2012).

Sterke verbetering van het bedrijfsresultaat naar een winst van 130 KEuro in het 1ste halfjaar 2013 ten opzichte van een operationeel verlies van 1,3 miljoen Euro in tweede jaarhelft 2012  (2,7 miljoen Euro winst in het 1ste halfjaar 2012).

Connect Group is erin geslaagd om na de sterkte daling van de omzet en de operationele verliezen in de 2e jaarhelft 2012 ten gevolge van de algemene economische crisis,   de omzet terug lichtjes te laten stijgen (+ 3 procent) en de operationele verliezen (1,3 miljoen verlies) om te buigen naar een lichte operationele winst van 130 K Euro inclusief reorganisatiekosten (450 KEuro).

Orderboek van 83,2 miljoen Euro einde 1ste halfjaar (77 miljoen Euro einde 2012).

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2013 een omzet van 63 miljoen Euro.  In de vergelijkbare periode in 2012 was de omzet 79,9 miljoen Euro.  De daling van de omzet voor het 1ste halfjaar 2013 ten opzichte van het 1ste halfjaar 2012 is het gevolg van de algemene marktvertraging en economische onzekerheid  waarvan  Connect Group als toeleverancier in electronica de fluctuaties ondergaat sinds de 2e jaarhelft van 2012. De bruto marge daalde van 13,3 procent voor de vergelijkbare periode in 2012 naar 11,5 procent in 2013 voornamelijk ten gevolge van gewijzigde productmix en lagere bezetting.  De verkoopkosten en administratiekosten daalden met 10 procent als gevolg van de geleverde inspanningen om de algemene kosten in lijn te brengen met de gedaalde omzet.

Het bedrijfsresultaat daalde van 2,7 miljoen Euro naar 130.000 Euro positief voor de vergelijkbare eerste 6 maanden van het jaar. Tijdens eerste halfjaar werden voor 450 KEuro reorganisatiekosten geboekt. Zonder deze reorganisatiekosten zou het bedrijfsresultaat 580 KEuro zijn geweest.

De netto financiële kosten daalden van 874 KEuro naar 291 KEuro. De financieringskosten daalden  aanzienlijk met 349 KEuro ten gevolge van de verlaagde financiële schuldpositie van de groep en de verbeterde interestvoeten.  In de 1ste jaarhelft werden koerswinsten voor 15.000 Euro geboekt tegen koersverliezen van 218.000 Euro voor de vergelijkbare periode in 2012.

In vergelijking met de 2e jaarhelft van 2012 evolueerde de omzet positief. Na de sterke daling in het 3de kwartaal 2012 en het dieptepunt in het 4de kwartaal 2012 steeg de omzet terug zowel in het 1ste als  het 2de kwartaal van 2013. Belangrijk is echter dat met deze vergelijkbare omzet, het operationeel verlies van 1,3 miljoen tijdens de 2e jaarhelft 2012 werd omgebogen naar een  operationele winst van 130.000 Euro.  De onderneming heeft eind 2012 en in de 1ste jaarhelft 2013 alle mogelijke acties uitgevoerd om  operationeel winstgevend te zijn bij het huidig  omzetniveau.

Het orderboek evolueerde positief en was op het einde van de 1ste halfjaar 2013  83,2 miljoen Euro ten opzichte van 77 miljoen Euro op het einde van 2012. In de loop van het eerste halfjaar 2013 werden een aantal nieuwe belangrijke klantencontracten afgesloten waarvan verwacht wordt dat ze vanaf 2014 een positieve bijdrage zullen hebben op omzet en resultaat.

Connect Group verwacht in het tweede semester een lichte toename van de omzet en een verbetering van de resultaten ten gevolge van nieuwe klanten en het effect van  kostenbesparingen  De algemene teneur van de electronicamarkten blijft nog terughoudend.  Deze onzekerheid van de markten blijft wegen op de vooruitzichten.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

• De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart.  Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
• Muntrisico:
 De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
 Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
 Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
• De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow.  De groep heeft eind 2012 voldaan aan alle bankconvenanten en bespreekt de convenanten met haar bankiers waaraan eind 2013 moet voldaan worden.
• Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
• Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.

Er hebben zich geen materiële gebeurtenissen na rapporteringsdatum voorgedaan.

Download PDF

Back