Taal:

Connect Group meldt volledige omzetting van achtergestelde lening in aandelen

Nadat vorige week QuaeroQ melding had gedaan om over te gaan tot de omzetting van haar deel van de converteerbare lening in aandelen, heeft Connect Group van alle partijen die ingetekend hadden op de achtergestelde lening melding ontvangen dat zij wensen over te gaan tot conversie naar aandelen.
Deze omzetting is een weerspiegeling van het vertrouwen in de toekomst van het bedrijf van zowel het management als alle andere intekenaars op de lening.
Door deze melding zal het eigen vermogen van Connect Group toenemen met 5 mio Euro en de financiële schuld afnemen met hetzelfde bedrag.
De Raad van Bestuur stelt vast dat de volgende obligatiehouders per aangetekende brief de conversie hebben verzocht van hun gehele converteerbare obligatielening aan een conversieprijs van 1,49 EUR per aandeel, waarvan 0.062 EUR wordt toegewezen aan het kapitaal, en 1,428 EUR aan uitgiftepremie:

- QuaeroQ CVBA voor een converteerbare obligatielening van 2.900.000 EUR;
- Limburgse Reconversie Maatschappij NV voor een converteerbare obligatielening van 925.000 EUR;
- De heer Marcel Teughels voor een converteerbare obligatielening van 250.000 EUR;
- De heer Luc Switten voor een converteerbare obligatielening van 250.000 EUR;
- Stokklinx BVBA voor een converteerbare obligatielening van 250.000 EUR;
- Flor Peersman BVBA voor een converteerbare obligatielening van 100.000 EUR;
- De heer Hugo Ciroux voor een converteerbare obligatielening van 100.000 EUR;
- De heer Marcel Verbruggen voor een converteerbare obligatielening van 100.000 EUR;
- Jura Holding SA voor een converteerbare obligatielening van 75.000 EUR; en
- De heer Herman Struiwigh voor een converteerbare obligatielening van 50.000 EUR.

Derhalve dient te worden vastgesteld dat het kapitaal verhoogd zal worden met 208.047,2 EUR door de creatie van 3.355.600 aandelen met gelijke waarde en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen. De overige 4.791.796,8 EUR zal worden opgenomen als uitgiftepremie.
De nieuwe aandelen zullen worden genoteerd op Euronext en geleverd binnen de drie maanden die  volgen op de vaststelling van de verwezenlijking van de kapitaalsverhoging op 5 mei 2011 tengevolge van de betreffende conversie.

Na deze conversie zal het totaal aantal aandelen Connect Group 10.290.024 bedragen (6.934.424 bestaande en 3.355.600 nieuwe aandelen) allen met dezelfde rechten.

Download PDF

Back