Taal:

Connect Group rapporteert jaarresultaten 2013

JAARRESULTATEN

Omzet van 125 miljoen Euro ten opzichte van 142 miljoen Euro in 2012.
Netto resultaat van de voortgezette operaties van 81 k Euro winst ten opzichte van 168 k Euro winst in 2012 (voor goodwill afboeking).
Het orderboek einde boekjaar 2013 was gestegen naar 84 miljoen Euro (77 miljoen eind 2012).
Verbetering van de netto financiële schuld van 19,9 miljoen Euro einde 2012 naar 17,7 miljoen Euro einde 2013.

Daling van het bedrijfsresultaat voortgezette operaties (voor goodwill afboeking) van 1.458 k Euro winst in 2012 naar een winst van 671 k Euro in 2013.

Het netto resultaat van 2012 werd positief beïnvloed voor 2.867 k Euro door enerzijds de éénmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009 en anderzijds de afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro.

(in 000 Euro) 2012 2013
Omzet 141.638 124.988
Operationeel resultaat voortgezette activiteit voor goodwill afboeking  1.458 671
Netto resultaat voortgezette activiteit voor goodwill afboeking 168 81
Goodwill afboeking ‐1.633 0
Opbrengst beëindigde activiteit 4.500 0
Netto resultaat groep  3.034 81

RESULTATEN 2E JAARHELFT

Omzet van 61,9 miljoen Euro ten opzichte van 61,7 miljoen Euro in 2012.
Netto resultaat van 243 k Euro winst ten opzichte van 1.705 k Euro verlies in 2012 (op vergelijkbare basis).

Bedrijfsresultaat van 541 k Euro winst ten opzichte van 1.289 k Euro verlies (voor goodwill afboeking) in 2012.
Het resultaat  van de 2e jaarhelft 2012 werd aanzienlijk beïnvloed door de afboeking van goodwill ten belope van 1.633 k Euro waardoor het netto bedrijfsresultaat van de voortgezette activiteit van de 2e jaarhelft 2.922 k Euro verlies was en door de éénmalige opbrengst van de beëindigde activiteit van 4.500 k Euro als resultaat van de finale afhandeling van de verkoop van de automatiseringsactiviteit eind 2009.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Luc Switten (CEO) :  Na de economische terugval in de 2e jaarhelft 2012, was er een stagnatie in 2013. We zien dit in de omzetevolutie van de voorbije 2 jaren:

SEM 1 2012 SEM 2 2012 SEM 1 2013 SEM 2 2013
79,9 miljoen 61,7 miljoen 63,0 miljoen 61,9 miljoen

Na de sterke omzetterugval in de 2de jaarhelft 2012 zien we stabiele omzetvolumes in 2013 op een vergelijkbaar niveau met de 2de jaarhelft 2012. Belangrijk voor Connect Group was om in 2013 de winstgevendheid van de groep te herstellen rekening houdend met deze terugval. Wij kunnen stellen dat we daarin gelukt zijn. Als we de operationele resultaten van de groep op vergelijkbare basis analyseren zien we dat duidelijk.

SEM 1 2012 SEM 2 2012 SEM 1 2013 SEM 2 2013
+2.746 k -1.288 k +130 k +541 k

Met een vergelijkbare omzet tijdens de voorbije 3 rapporteringsperiodes zijn we erin geslaagd om het operationeel resultaat van een verlies van 1.288 k Euro te verbeteren naar een winst van 541 k Euro.

Wij menen dan ook dat 2014 een verdere verbetering kan opleveren om meerdere redenen:

  • De algemene structuurkosten van de groep werden verlaagd om reeds vanaf een omzetniveau van 125 miljoen Euro positieve resultaten te geven.
  • Meerdere nieuwe klanten werden gewonnen en het orderboek op het einde van het jaar was met meer  dan 84 miljoen goed. Ondanks de wispelturigheid van de markten/klanten  met betrekking tot wanneer uitleveren, menen we dat in 2014 terug een groei kan gerealiseerd worden.
  • De introductie van ons TiaS®-programma (Technology is a Service) in de markt is door onze klanten heel positief onthaald. Klanten zijn vragende partij om meer technologie van ons af te nemen. We zien dan ook een sterke vraag naar deze dienstverlening en hebben met enkele klanten reeds een aantal successen geboekt waardoor de klantenbinding versterkt. We zien eveneens dat nieuwe klanten deze dienstverlening als een extra argument zien om bij ons te bestellen.
  • Onze focus op specifieke doelmarkten zoals Railway en Healthcare brengt duidelijk resultaten. We zijn erin geslaagd om met een aantal klanten in deze sectoren lange termijn afspraken te maken waardoor continuïteit  voor meerdere jaren vastligt. Dit is nieuw voor ons bedrijf. In het verleden hadden we maximaal jaarcontracten en orders. Vandaag hebben we contracten die over meerdere jaren gaan en voor alle duidelijkheid, het orderboek bevat enkel het gedeelte van de contracten die normaal binnen de 12 maanden uitgeleverd moeten worden.
  • Na reeds een sterke verbetering van de balans in 2012,  verbeterde de balans in 2013 nogmaals. Voorraden en klantenvorderingen waren onder controle en de financiële schulden daalden van meer dan 31 miljoen Euro eind 2011 naar 19,9 miljoen Euro in 2012 en naar 17,7 miljoen Euro eind 2013.

Download PDF

Back