Taal:

Connect Group rapporteert jaarresultaten 2014

JAARRESULTATEN

Omzet van 121 miljoen Euro ten opzichte van 125 miljoen Euro in 2013.

Lichte verbetering bedrijfsresultaat van 671 k Euro winst in 2013 naar 840 k Euro in 2014 voor herstructureringskosten.

Netto verlies van 4.646 k Euro ten opzichte van 82 k Euro winst in 2013. Het verlies van 2014 bevat voor 4.476 k Euro alle reeds aangekondigde en doorgevoerde herstructureringskosten in 2014.  Zonder deze herstructureringskosten zou het verlies in 2014 slechts 170 k Euro bedragen.

Het orderboek einde boekjaar 2014 bedraagt 82,8 miljoen Euro (84 miljoen eind 2013).

(in 000 Euro) 2014 2013
Omzet 120.984 124.988
Operationeel resultaat voor herstructureringskosten 840 671
Herstructureringskosten -4.476 -
Operationeel resultaat na herstructureringskosten -3.636 671
 
Netto resultaat groep zonder herstructureringskosten -170 82
Netto resultaat groep  -4.646 82

RESULTATEN 2de JAARHELFT

Omzet van 56,1 miljoen Euro ten opzichte van 61,9 miljoen Euro in 2013.
Netto resultaat van 4.659 k Euro verlies ten opzichte van 242 k Euro winst in 2013. Zonder de geboekte herstructureringskost zou het netto resultaat van de 2e jaarhelft een verlies van 402 k Euro zijn geweest.

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

Luc Switten (CEO) : Bij het afsluiten van het boekjaar 2013 waren we positief over het komende jaar 2014. We meenden dat 2014 een goed jaar voor Connect Group kon worden omwille van volgende redenen:

  • De algemene structuurkosten van de groep werden verlaagd om reeds vanaf een lager omzetniveau positieve resultaten te geven.
  •  Meerdere nieuwe klanten werden gewonnen en het orderboek op het einde van het jaar was met meer dan 84 miljoen goed. Ondanks de wispelturigheid van de markten/klanten met betrekking tot wanneer uitleveren, meenden we dat we in 2014 terug groei konden realiseren.
  • De introductie van ons TiaS®-programma (Technology is a Service) was in de markt door onze klanten positief onthaald. Klanten zijn vragende partij om meer technologie van ons af te nemen. We zien dan ook een sterke vraag naar deze dienstverlening en hebben met enkele klanten reeds een aantal successen geboekt waardoor de klantenbinding versterkt. We zien eveneens dat nieuwe klanten deze dienstverlening als een extra argument zien om bij ons te bestellen.
  • Onze additionele focus op een aantal doelmarkten waaronder Railway bracht duidelijk resultaten. We waren erin geslaagd om met een aantal klanten  lange termijn afspraken te maken waardoor continuïteit  voor meerdere jaren bereikt werd.

De eerste jaarhelft van 2014 voldeed aan deze verwachtingen ondanks de algemene economische vertraging.  De omzet ten opzichte van 2013 nam licht toe (zie tabel omzetevolutie) en de resultaten waren positief.  Zowel orderboek als orderintake bleven op hoog niveau en gaven geen aanleiding tot ongerustheid.

Omzetevolutie

SEM 1 2013 SEM 2 2013 SEM 1 2014 SEM 2 2014
63,0 miljoen 61,9 miljoen 64,7 miljoen 56,1 miljoen

De orderintake tijdens de eerste 6 maanden van 2014 was positief en het orderboek groeide tot 88,8 miljoen Euro.  De eerste jaarhelft van 2014 is dan ook volledig gelopen volgens de verwachtingen van eind 2013.

Als gevolg van de algemene economische terugval en de minder positieve evolutie bij enkele klanten  bleef de orderintake tijdens de volledige 2e jaarhelft  echter onder de verwachting en het orderboek daalde tot 82,8 mio Euro op jaareinde.
Deze orderintakevertraging heeft een onmiddellijke impact gehad op de omzet van de 2e jaarhelft en op de rendabiliteit van het bedrijf, waardoor meer stringente maatregelen zich opdrongen in het 4e kwartaal van 2014. De groep heeft dan ook de beslissing genomen om, additioneel aan alle reeds genomen herstructureringen in 2014, een belangrijke herstructurering door te voeren in haar vestiging te Poperinge. Deze vestiging was de voorbije jaren geëvolueerd van een puur sub-contracting bedrijf met hoofdzakelijk standaardproductie naar een meer projectmatig gedreven technologiebedrijf met meer prototype activiteiten.  Deze evolutie is het gevolg van een aantal factoren:

  • De historisch grootste klant van de vestiging in Poperinge heeft zijn productie verlegd;
  • De globale economische situatie van West-Europa is gewijzigd. Ten gevolge van de loonkost is de massaproductie verschoven naar het Oosten en ligt de focus in West-Europa op technologische competentie. Onze vestiging in Poperinge moest dus evolueren naar een technologiebedrijf dat focust op prototypeproductie en specialismen in een aantal sectoren;
  • Ten gevolge van de hoge loonkoststructuur in België en West-Europa en om concurrentieel te blijven heeft Connect Group bijkomend alle massaproductie moeten overbrengen naar zijn Oost-Europese productievestigingen in Oradea (Roemenië) en Kladno (Tsjechië);
  • Nieuwe potentiële klanten wensen volop te genieten van de voordelen van de Oost-Europese vestigingen en eisen dat alle massaproductie automatisch daar ondergebracht wordt.

Door deze herstructurering in de vestiging te Poperinge zal het aantal personeelsleden in deze vestiging met 58 werknemers verminderen. Bijkomend zullen als onderdeel van de herstructurering alle activiteiten in de gehuurde fabriek te Poperinge stopgezet en overgebracht worden naar de fabriek te Ieper in de periode april – juni 2015. Deze verhuis zal vanaf 2e jaarhelft 2015 een verdere besparing met zich meebrengen (huurlasten, verwarmingskosten , etc.).

Naast de herstructurering in Poperinge besliste de groep begin 2015 om ook in de vestiging in Nederland een beperkte personeelsreductie door te voeren. De argumentatie voor deze herstructurering in Nederland is gelijklopend aan deze voor de vestiging in Poperinge hierboven aangehaald.

Beide herstructureringen samen gekoppeld aan het natuurlijk personeelsverloop en de in 2014 reeds doorgevoerde herstucturering in onze West-Europese vestigingen het voorbije jaar, zal onze totale West-Europese personeelskost permanent doen verminderen met meer dan 3 mio Euro op jaarbasis. Dit is een belangrijk en noodzakelijk element om de groepsresultaten in 2015 terug positief te maken.

Samenvattend kunnen we stellen dat 2014 ons niet heeft gebracht wat we hadden vooropgesteld. De snelheid waarmee onze markten evolueren verplicht ons om eveneens snel te reageren en  pijnlijke maatregelen te nemen. Dit hebben we dan ook eind 2014 gedaan met enerzijds een belangrijke negatieve impact op de resultaten van  2014 maar anderzijds het geloof dat we hierdoor sterker zullen staan in 2015 en volgende jaren. Onze marktpositie bij onze klanten is globaal verbeterd, onze competenties zijn toegenomen en onze kostenstructuur is sterk aangepast aan de steeds wijzigende markt. Wij kijken dan ook uit naar 2015 en hopen dat onze klanten sterk presteren  zodat ook wij de vruchten van alle gedane inspanningen kunnen  plukken.

Download PDF

Back