Taal:

Connect Group - Tussentijdse Verklaring 3de kwartaal 2014

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt dat een terugval van de omzet wordt verwacht in het tweede halfjaar met ogeveer 10 procent ten opzichte van het eerste halfjaar (64,8 mio Euro).  Connect Group heeft in het 3de kwartaal van 2014 een netto omzet van 27,5 miljoen Euro gerealiseerd (29,7 miljoen Euro in het 3de kwartaal van 2013). Het operationeel resultaat (EBIT) en het netto resultaat zijn licht negatief. Het orderboek per 30 september 2014 bedraagt 90 mio Euro (90 mio Euro per 30 juni 2014).

Luc Switten: “Ondanks een structureel goed gevuld orderboek zien we dat de uitlevering naar klanten lager is dan verwacht als gevolg van een conjuncturele vertraging in de industrie. We hebben een aantal maatregelen genomen om ons beleid en kostenstructuur aan te passen aan de huidige marktomstandigheden. In samenspraak met de raad van bestuur worden ook alle mogelijke scenario’s onderzocht om de toekomstige rentabiliteit en groei te verzekeren”.   

De lager dan verwachte omzet en de uitvoering van een aantal besliste herstructureringen zullen een impact hebben op het resultaat. De groep verwacht het jaar af te sluiten met een klein nettoverlies.

Download PDF

Back