Taal:

Connect Group: Tussentijdse verklaring over het 1ste kwartaal 2011

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1de kwartaal  2011 een omzet van 43,2 miljoen Euro en een bedrijfsresultaat van  1,383  miljoen Euro positief. In het vergelijkbare 1de kwartaal in 2010 was de omzet tengevolge van de componentencrisis slechts 32 mio Euro en het bedrijfsresultaat 0,16 mio Euro negatief.

De positieve omzet- en resultatentrend ingezet in het 3e kwartaal 2010 werd doorgetrokken naar het 1e kwartaal 2011.

Het orderboek op het einde van het eerste kwartaal 2011 bedroeg 73,0 miljoen Euro tegen 71,2 miljoen Euro eind 2010. Dit orderboek is extreem hoog aangezien een aantal klanten wegens de componentencrisis in 2010 en gebeurtenissen in Japan hun orders vervroegd hebben geplaatst om maximale zekerheid in te bouwen dat componenten op tijd kunnen geleverd worden. De verwachting is dat dit orderboek terug zal dalen naar een normaal niveau in de komende maanden. Historisch gezien bedraagt  het orderboek ongeveer 1,5  kwartalen omzet.

Na de bekendmaking van de jaarcijfers 2010 eind maart 2010 hebben alle obligatiehouders van Connect Group besloten om hun obligaties om te zetten in aandelen. Bijgevolg zal het eigen vermogen van Connect Group toenemen met 5 mio Euro en de financiële schuld afnemen met 5 mio Euro.  Deze omzetting zal aanleiding geven tot uitgifte van 3.355.600 nieuwe aandelen met dezelfde rechten als de bestaande aandelen waardoor het totaal aantal uitgegeven aandelen 10.290.024 zal bedragen. Deze omzetting is uitgevoerd op 5 mei 2011.

Tengevolge van deze omzetting ziet de aandeelhoudersstructuur er als volgt uit:

 

Naam aandeelhouder Aantal gedeclareerd %
Huub Baren BVBA 2.166.155 21,05 %
QuaeroQ cvba 2.120.781 20,61 %
LRM NV 1.870.786 18,18 %
Luc Switten 426.369 4,14 %
Overige onder de meldingsdrempel 3.705.933 36,02 %
Totaal 10.290.024 100 %

 

 

Download PDF

Back