Taal:

Connect Group: Tussentijdse verklaring Q1 2012

Connect Group heeft in de eerste 3 maanden van 2012 een netto-omzet gerealiseerd van Eur 41,6 miljoen ten opzichte van 43,1 miljoen in eerste kwartaal 2011. Hierbij dient opgemerkt dat het eerste kwartaal 2011 een uitzonderlijk goed kwartaal was aangezien toen een omzet inhaalbeweging werd uitgevoerd tengevolge van het ontbreken van componenten eind 2010.
De netto winst ontwikkelde zich positief en bedroeg  1,3 miljoen Euro ten opzichte van  1 miljoen Euro in het eerste kwartaal 2011.  De orderportefeuille is gestegen naar  80 mio  Euro ten opzichte van 70,7 miljoen Euro eind 2011. Deze stijging is voornamelijk het gevolg van de overname van de Halin groep in Nederland begin 2012 dat instaat voor 8  miljoen Euro van de orderboekstijging.

Vanaf 1 januari 2012 is de Nederlandse Halin groep voor 100 procent opgenomen in de cijfers van de Connect Groep.   De omzet van Halin tijdens de eerste 3 maanden bedroeg 4,5 miljoen Euro en het netto resultaat was licht positief. Onmiddellijk na de overname startte Connect Group met de integratie  van Halin in Connect Group. De naam van de Halin vennootschappen werd gewijzigd in Connect Group, en na een studie werd besloten om alle in Nederland gevestigde Connect Group activiteiten samen te brengen in de gebouwen te Veldhoven. Deze samenvoeging zal volledig uitgevoerd en afgerond worden in 2012. In eerste instantie zal de samenvoeging leiden tot beperkte meerkosten en efficiëntieverliezen maar vanaf 2013 zal de samenvoeging aanleiding geven tot een sterkere commerciële en operationele entiteit in Nederland die beroep zal kunnen doen op de Connect Group productievestigingen in Roemenië en  Tsjechië om de productiekosten te drukken.

Het huidige economische klimaat en de onzekerheid van de financiële markten binnen Europa  spelen een belangrijke rol in de vraag naar electronische componenten en systemen.  Klanten stellen orders vaker uit maar vragen ook vaker om productie weer sneller op te starten. Dit vraagt een hoge flexibiliteit van onze medewerkers en leidt  in beperkte  mate tot inefficiëntie in de organisatie.
Op basis van het orderboek blijft Connect Group positief voor de rest van het jaar. De financiële positie van de groep is door de uitgevoerde kapitaalsverhoging in 2011 en de goede resultaten van 2011 en 2012 aanzienlijk versterkt. De financiering via factoring geeft voldoende ruimte aan het bedrijf om alle nodige werkkapitaalschommelingen op te vangen.


Verklaring van de verantwoordelijke personen voor het opstellen van de tussentijdse verklaring

Deze tussentijdse verklaring werd opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het management van Connect Group. De cijfers in deze verklaring werden niet gecontroleerd door de commissaris. De opgenomen informatie in deze tussentijdse verklaring bevat niet alle informatie volgens IFRS 34.

De onderneming zal in november 2012 de tussentijdse verklaring over het derde kwartaal vereenvoudigen en geen balans, resultatenrekening en cash flow statement meer opnemen.

Download PDF

Back