Taal:

Connect Group vereenvoudigt groepsstructuur

Connect Group NV zal haar bestaande groepstructuur vereenvoudigen. Na het afstoten van de automatiseringsactiviteit begin 2010, heeft het management een analyse uitgevoerd van de overblijvende operationele en juridische structuur van de groep en geconcludeerd dat een vereenvoudiging aangewezen is.

De Connect Group bestaat vandaag uit negen vennootschappen waarvan vijf gevestigd in België en vier in het buitenland (Duitsland, Roemenie, Nederland,Tsjechie). De reorganisatie betreft de vijf Belgische vennootschappen die herleid zullen worden tot twee.

De bestukkingsvestiging in Ieper (Connectronics NV) zal gefuseerd worden in Connect Group NV (holdingbedrijf van de groep en bestukkingsactiviteit in Poperinge). De managementvennootschap Connect Group International NV zal gefuseerd worden in Connect Group NV (de kabelactiviteit in België) en de vennootschap Connect Group Holding NV die enkel participaties binnen de groep aanhoudt, zal vereffend worden.

Deze vereenvoudiging zal starten in de 2de jaarhelft 2010 en zal in verschillende stappen verlopen.

CEO Luc Switten: “Met deze vereenvoudiging zullen wij de juridische structuur aligneren met de operationele structuur van de groep. Dit is nodig in het kader van een betere transparantie,  kostenbeheersing, operationele vereenvoudiging en focus van de werkmaatschappijen. Onze 2 vestigingen in Poperinge en Ieper zijn gelegen op 15 km van elkaar maar zijn vandaag onderdeel van 2 verschillende juridische entiteiten. Door het operationeel en juridisch samenvoegen van deze vestigingen menen wij dat wij de efficiëntie kunnen verbeteren. Het schrappen van de 2 andere juridische entiteiten in België plaatsen we onder de noemer administratieve vereenvoudiging”.

Na de vereenvoudiging zal de groep bestaan uit 2 Belgische compentence centers gevestigd in Kampenhout (kabelactiviteit) en Poperinge (bestukkingsactiviteit), een samenbouwactiviteit in Nederland (Rijen) en Duitsland (Frickenhausen) en ondersteunende productievestigingen in Roemenie (Oradea – kabel en bestukking ) en in Tsjechie (Kladno – bestukking)

Download PDF

Back