Taal:

Connect Group zet haar schouders onder een nieuw en beloftevol groen energieproject

Na eerdere succesvolle initiatieven zet Connect Group een nieuwe belangrijke stap om zich te profileren als sterke partner in de groene energiesector. Connect Group zal immers de 1.000 smart grid laadpunten voor elektrische voertuigen assembleren die het Belgische bedrijf eNovates zo snel mogelijk in België wil installeren. "Zo helpen we onze partner met het op de kaart zetten van België in de sector van de elektrische mobiliteit", zegt CEO Luc Switten. "Onze onderneming wil al haar expertise in het bouwen van electronica voor de groene energiesector en haar ervaring bij het ondersteunen van beloftevolle startups in de schaal leggen om van dit project een succes te maken."

De officiële start van de Europese productie van de smart grid laadpalen werd vandaag gegeven door Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten: "De elektrische auto komt eraan. Het is goed dat bedrijven willen meewerken aan de invoering van elektrische auto's want elektrische auto's stoten geen fijn stof en CO2 uit en zijn dus veel gezonder voor ons. Bovendien kost een oplaadbeurt met een elektrische auto's veel minder dan een tankbeurt met een gewone auto. Om elektrische auto volledig te laten ingang vinden moeten er ook openbare oplaadpalen komen. Maar het is belangrijk dat er goede afspraken gemaakt worden zodat we in Hasselt, Gent, Stockholm en heel Europa op dezelfde manier onze elektrische auto kunnen opladen. Laat me dus concluderen door te zeggen dat ik achter privé-initiatieven sta die mee een toekomst willen geven aan de elektrische auto. Ik wil dit wel zoveel als mogelijk in overleg doen. Ik denk dat overheid en bedrijfsleven elkaar nodig hebben om de introductie van de elektrische auto op een gecoördineerde en efficiënte wijze aan te pakken."

Helpen vicieuze cirkel doorbreken

Iedereen is het erover eens dat elektrische wagens de toekomst zijn. Toch komt elektrische mobiliteit moeilijk van de grond, omdat er een vicieuze cirkel bestaat: het ontbreken van laadpunten remt de verkoop van elektrische wagens af. Het Belgische bedrijf eNovates wil die cirkel nu samen met een aantal partners doorbreken door op korte termijn 1.000 laadpunten te installeren in België. "We hebben geen ogenblik geaarzeld", zegt Luc Switten, om samen met onze partners mee op de kar te springen. Dit is een unieke kans om de wereld te tonen dat Vlaanderen in de toekomstgerichte ecoindustrie initiatief kan nemen en enkele standaards kan uitzetten."

Walk the talk

Connect Group gaat echter niet alleen assembleren. De onderneming wil voor dit project immers voluit het principe van "walk the talk" (de daad bij het woord voegen) toepassen. "We zullen laadpunten ook bij onze eigen fabrieken installeren om zo concreet gestalte te geven aan de ambitie om elektrische mobiliteit binnen ieders handbereik te brengen".

Een partner van groene mobiliteit

"Dit is niet de eerste maal dat Connect group haar expertise op deze wijze ter beschikking stelt aan partners " stelt CEO Luc Switten. "In de voorbije jaren hebben wij onze productiekennis al meerdere malen ten dienste gesteld van jonge bedrijven die trachten een nieuw product te lanceren. Wij hebben ondertussen een ruime ervaring opgebouwd in groene energie. We stellen alle knowhow die we in het verleden hebben opgedaan om startups te helpen bij het realiseren van hun expansie ter beschikking. Met onze ervaring rond verticale integratie en massaproductie in de voormalige Oostbloklanden beschikken we op dat vlak over unieke competenties."

Onder andere ontwikkelbedrijf Betronic verwijst naar de geslaagde samenwerking met Connect Group. "Voor de productie van onze groene mobiliteitsproducten hebben we heel sterk kunnen rekenen op Connect Group." zegt Tom Engbers CEO van dit bedrijf. "Dankzij hun aanpak en ervaring konden we na een moeilijke periode een doorstart maken en een bijzonder innovatief nieuw product ontwikkelen, namelijk Femtogrid. Daarnaast hebben we samen met de Connect Group diverse nieuwe ontwikkelingen op de markt gebracht: van windmolens voor privé-gebruik tot elektrische fietsen. We hebben daardoor opnieuw een duidelijk toekomstperspectief. Connect Group is een partner die meedenkt en zich 100% engageert. Juist daarom ben ik ervan overtuigd dat ook het initiatief van eNovates om snel 1.000 laadpalen te installeren in België, succesvol zal zijn."

Download PDF

Back