Taal:

Halfjaarlijks financieel verslag 2014

Omzet in het 1ste halfjaar 2014 van 64,8 miljoen Euro ten opzichte van 63,0 miljoen Euro in het 1ste halfjaar 2013.
Bedrijfsresultaat van 517 KEuro winst in het 1ste halfjaar 2014 ten opzichte van een bedrijfs-resultaat van 130 KEuro winst in het 1ste halfjaar 2013.
EBITDA van 1,982 Mio Euro ten opzichte van 1,643 in 2013.
Netto winst van 13 KEuro in 1ste jaarhelft 2014 ten opzichte van een verlies van 161 KEuro in het 1ste halfjaar van 2013.
Orderboek van 90 miljoen Euro einde 1ste halfjaar 2014 (84 miljoen Euro einde 2013).

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) meldt voor het 1ste halfjaar 2014 een omzet van 64,8 miljoen Euro. In de vergelijkbare periode in 2013 was de omzet 63,0 miljoen Euro.  De bruto marge was met 11,7 procent lichtjes beter dan in 2013 (11,5 procent).  Dergelijke margeveranderingen zijn het gevolg van productmix. Kosten van onderzoek en ontwikkeling, algemene en administratieve kosten en verkoopkosten zijn volledig in lijn met het voorbije jaar.

Het bedrijfsresultaat was 517 KEuro positief in de eerste 6 maanden van het jaar (130 KEuro in 2013).

De netto financiële kosten bedroegen 502 KEuro (291 KEuro in 2013).  Deze verhoging is het gevolg van koersverliezen voornamelijk op de dollar (90 KEuro ten opzichte van 15 KEuro winst in 2013) en toegenomen financieringskosten (hogere interestvoet op basis van EBITDA / Fin. schulden ratio).

Het orderboek evolueerde positief en was op het einde van de 1ste halfjaar 2014  90 miljoen Euro ten opzichte van 84 miljoen Euro op het einde van 2013. Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.

De toegenomen handelsvorderingen zijn het gevolg van betaalgedrag van enkele klanten die hun verplichting tot betaling pas na maandeinde hebben uitgevoerd.  De handelsvorderingen bevatten geen gekende toegenomen invorderingsrisico’s.
De vaste activa zijn voornamelijk toegenomen door de investering in een nieuwe productielijn in onze bestukkingsfabriek in Poperinge. Deze lijn zal 2 verouderde productielijnen vervangen en de efficiëntie verhogen.

De analyse van de risicobeheersing is te vinden in het jaarverslag en is beschikbaar op het internet (www.connectgroup.com).

Belangrijkste risico’s voor de groep zijn:

 • De productie is volledig afhankelijk van de beschikbaarheid van alle componenten op het ogenblik dat productie opstart.  Het niet beschikbaar zijn van componenten zal aanleiding geven tot vertraging van omzet.
 • Muntrisico:
   De groep koopt voor een deel componenten in dollars / yen waarvan het wisselkoersrisico slechts gedeeltelijk afgedekt is in de verkoopprijs.
   Productie gebeurt hoofdzakelijk in Roemenië en Tsjechië: sterke schommelingen van deze munten ten opzichte van de Euro kunnen een invloed op de kost hebben.
   Aangezien geen exacte timing van de vreemde muntbehoeften kan gemaakt worden heeft de groep geen indekking van vreemde munten.
 • De groep heeft een kredietovereenkomst met zijn bankiers gekoppeld aan het behalen van  een aantal bankratio’s waaronder solvabiliteit, eigen vermogen en cash flow. 
 • Insolvabiliteit van klanten kan een belangrijke invloed hebben op de resultaten.
 • Risico van verdagen van orders waardoor tijdelijke onderdekking van kosten kan ontstaan.

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft

Begin 2014 behaalde Connect Group het medisch certificaat ISO 13485 voor zijn vestiging in Poperinge, België. Deze kwaliteitsnorm is van toepassing op bedrijven die medische apparatuur en hulpmiddelen aanbieden en daarbij conformiteit met wetgeving en klanteneisen wensen aan te tonen. De ISO 13485 certificering opent voor Connect Group de technologisch veeleisende markt van medische apparatuur en is een bevestiging van de kwaliteit van deze productie-eenheid, die eerder ook al verschillende kwaliteitslabels behaalde.

Begin 2014 werd Connect Group erkend als leverancier door Deutsche Bahn en RATP (Régie Autonome des Transports Parisiens).  Deutsche Bahn erkende Connect Group voor de levering en het onderhoud van elektriciteitsomvormers en andere elektrische modules. RATP erkende Connect Group voor de levering van HVAC (heating, ventilation, air conditioning) modules voor de nieuwe dubbeldekker treinen van RATP.
Dankzij de erkenning door deze 2 grote operatoren kan Connect Group nu de serieproductie opstarten van een reeks strategische producten in de spoorwegmarkt en versterkt hiermee zijn referenties in de spoorwegmarkt.

In mei 2014 kondigde Connect Group aan dat het raamcontract met Faiveley Transport, dat van start ging in 2010, verlengd werd. Naast elektronica levert Connect Group ook kabelbomen en diensten aan Faiveley Transport. Faiveley Transport is een belangrijke internationale fabricant en leverancier van spoorwegmateriaal.

In juni 2014 kondigde Connect Group aan een raamovereenkomst te hebben gesloten met Nedap in Groenlo. Hiermee zetten beide partijen hun samenwerking voort die in 2011 van start ging. Tijdens deze periode breidde de opdrachtenportefeuille van Connect Group zich geleidelijk uit, zowel in volume als in producttypes. Naast elektronica levert Connect Group ook kabelbomen en diensten aan Nedap.

Download PDF

Back