Taal:

IPTE en Barco sluiten akkoord aangaande overname PCB bestukkingsaktiviteit

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) en Barco NV hebben een akkoord ondertekend aangaande de overname door IPTE van de bestukkingsactiviteit van de divisie Barco Manufacturing Services.

Met ingang van 1 januari 2007 zal de bestukkingsactiviteit van Barco een onderdeel van de IPTE groep worden.

De omzet van de bestukkingsactiviteit van Barco zal in 2006 ongeveer 60 miljoen euro bedragen. Die omzet bestaat uit ongeveer 45 miljoen euro verkoop aan andere Barco divisies en 15 miljoen euro verkoop aan externe klanten.  De bestukkingsactiviteit wordt uitgevoerd in twee fabrieken, waarvan één in  Poperinge (België) en één in Kladno (Tsjechië). De activiteit stelt meer dan 350 mensen tewerk: 200 in Poperinge en 150 in Kladno.

Als onderdeel van de overeenkomst heeft IPTE met Barco een contract getekend waarbij Barco voor een periode van minimaal 5 jaar IPTE als hoofdleverancier van PCB bestukking zal beschouwen. Tevens heeft  Barco aan IPTE een jaarlijkse omzetgarantie afgegeven van minimum 40 miljoen euro tijdens de eerste drie jaar en meer dan 25 miljoen euro tijdens de laatste twee jaar van deze overeenkomst.

De activiteit wordt  overgenomen op basis van de netto boekwaarde van de overgenomen activa en passiva.  De impact op de resultatenrekening 2007 van IPTE zal een toename van de omzet met ongeveer 60 miljoen euro betekenen (46 procent toename ten opzichte van de verwachte omzet 2006 van de IPTE groep).  Door de overname van alle activa en passiva behorend bij deze activiteit zal het balanstotaal van de IPTE groep toenemen met ongeveer 30 miljoen euro (plus 33 procent t.o.v. september 2006,  90 miljoen euro balanstotaal). 

De transactie wordt gefinancierd op volgende wijze:
Enerzijds hebben LRM en het management een onherroepelijke belofte getekend dat de achtergestelde lening van 7 miljoen euro, afgesloten in 2003, in oktober 2007 omgezet wordt in kapitaal op basis van de vroeger vastgelegde uitoefenkoers van 4,8 euro per aandeel. Het totaal aantal aandelen IPTE zal daardoor stijgen van 5.476.092 naar 6.934.425 aandelen.
Anderzijds wordt het werkkapitaal voor de activiteit  volledig verstrekt door de banken. Het management en LRM benadrukken hierdoor hun vertrouwen in deze transactie en de verdere groei van de vennootschap.

Huub Baren, afgevaardigd bestuurder :”We zijn verheugd dat we er in geslaagd zijn deze overname samen met Barco tot een goed einde te brengen. De besprekingen hebben lang geduurd omdat beide partijen er zeker van wilden zijn de juiste keuze te maken. Uiteindelijk is het de doelstelling van beide partijen om een langetermijnrelatie uit te bouwen en een win-win situatie na te streven. Doordat Barco de activiteit in de voorbije jaren geherstructureerd en winstgevend gemaakt heeft, mogen wij ervan uitgaan dat de activiteit vanaf de eerste dag zal bijdragen tot de winst van de IPTE groep. Wij geloven ook sterk in de synergieën die gerealiseerd kunnen worden binnen de globale bestukkingsactiviteit van IPTE.  Onze totale bestukkingsactiviteit zal dan ook op jaarbasis ongeveer 95 miljoen euro bedragen en bestaat uit vestigingen in België (Ieper en Poperinge), Duitsland en productie-entiteiten in Roemenië en Tsjechië (Kladno).  Door deze omvang zullen wij in staat zijn een bestukkingsaanbod te kunnen aanbieden dat in zijn volledigheid grotere internationale klanten zal aanspreken.“

Download PDF

Back