Taal:

IPTE: Jaarresultaten en resultaten 4de kwartaal 2008

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPTE) sluit het jaar af met een omzet voor de groep van 232 miljoen Euro. Dit is een daling van 9 procent ten opzichte van 2007 (255 miljoen Euro). Het netto resultaat voor het jaar bedraagt 441.000 Euro ten opzichte van 10,9 miljoen Euro in 2007.

Tijdens  het 4de kwartaal werd een verlies voor belasting van 1.784.000 Euro geleden ten opzichte van een winst voor belasting van 2.591.000 Euro in het 4de kwartaal 2007.  De omzet van het kwartaal bedroeg 58,2 miljoen Euro ten opzichte van 68,5  miljoen Euro in het 4e kwartaal 2007.

De algemene economische crisis heeft ook bij IPTE zijn impact op de omzet en resultaten. Waarbij tijdens de eerste jaarhelft van 2008 slechts een lichte terugval van 4 procent in omzet werd vastgesteld is de terugval in de 2e jaarhelft gestegen tot  meer dan 15 procent voor de gehele groep.
De contractmanufacturing activiteit kent een terugval van meer dan 15 procent voor het gehele jaar (van 195,3 miljoen Euro naar 165,9 miljoen Euro). De omzet van de automatiseringsactiviteit daarentegen is in 2008 gestegen met 11,2 procent tot 67 miljoen Euro (60,2 miljoen Euro in 2007). Deze stijging is het gevolg van de overname van Platzgummer GmbH per 1 januari 2008. Op autonome basis kende de activiteit een daling van 9 procent (van 60,2 miljoen naar 55 miljoen Euro).
Het totale orderboek eind 2008 bedroeg 78 miljoen Euro (83 miljoen eind 2007).

De omzet van de automatiseringsdivisie steeg van 17 miljoen Euro in het 4de kwartaal 2007 naar 20 miljoen Euro in het 4de kwartaal 2008. Het orderboek voor de divisie bedraagt op het einde van het 4de kwartaal 24,5 miljoen Euro (28 miljoen Euro einde 3de kwartaal). De omzet van de ‘Contract Manufacturing’-divisie daalde  van 51,4 miljoen Euro in het 4de kwartaal 2007 naar 38,2 miljoen Euro in het 4de kwartaal 2008. Het orderboek voor de divisie bedraagt op het einde van het 4de kwartaal 53,5 miljoen Euro (60,8 miljoen Euro einde 3de kwartaal).

Het 4e kwartaal werd afgesloten met een verlies van 1.806.000 Euro. Dit verlies is het gevolg van:
- doorgevoerde  herstructuringen in beide divisies (impact van ongeveer 400.000 in de contract manufacturing divisie – sluiting Slovakije en afbouw personeel – en 400.000 in de automatiseringsdivisie – afbouw personeel);
- gerealiseerde en niet gerealiseerde koersverliezen ten belope van 1,3 miljoen Euro op de US dollar, Roemeense lei en Tsjechische kroon;
- onderdekking van vaste kosten in de contractmanufacturing activiteit ten gevolge van de achteruitgang van de omzet met 25 procent ten opzichte van het 4e kwartaal 2007;
- het verhogen van de kosten door het uitbouwen van activiteiten in Estland, Spanje en Mexico binnen de automation activiteit. Deze vestigingen werden in de loop van 2008 opgestart om te kunnen voldoen aan de vraag van klanten maar realiseren door de algemene economische malaise nog onvoldoende resultaat om kostendekkend te zijn.

Het jaar 2008 sluit af met een groepswinst van 441.000 Euro (bedroeg 10.883.000 Euro in het recordjaar 2007).  Bij de start van het jaar waren de verwachtingen voor 2008 goed en positief. Het uitbreken van de financiële crisis gevolgd door de economische crisis heeft echter duidelijk een meer dan gemiddelde impact op de electronica sector waarin IPTE zich bevindt. De terugval van de omzet heeft ons reeds tijdens het jaar doen beslissen tot het doorvoeren van herstructuringen in alle geledingen van de organisatie om voorbereid te zijn op een moeilijk jaar 2009.  Het personeel werd reeds afgebouw met meer dan 250 vaste werknemers (op een totaal van  2.400 eind 2007) en 150 tijdelijke werknemers.  Investeringen zullen beperkt worden tot de meest noodzakelijke om aan klantenvragen te kunnen voldoen. De onduidelijke marktvooruitzichten noodzaken het bedrijf om alle mogelijke acties te ondernemen om de lange termijn gezondheid van het bedrijf veilig te stellen.  Op het einde van het boekjaar voldeed het bedrijf aan alle vooropgestelde bankcovenants en beschikt het over voldoende kredietfaciliteiten om ook in 2009 normaal verder te werken.

Download PDF

Back