Taal:

IPTE: Resultaten 2de kwartaal 2009

Netto verlies van 2,2 miljoen Euro (0,5 miljoen Euro winst in 2de kwartaal 2008).
Omzet 44 miljoen Euro (57,6 miljoen Euro in 2de kwartaal 2008).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPTE) meldt voor het tweede kwartaal 2009 een omzet van 44 miljoen Euro ten opzichte van 57,6 miljoen Euro in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat in het tweede kwartaal 2009 was 1,6 miljoen Euro negatief ten opzichte van 1,0 miljoen Euro positief in hetzelfde kwartaal in 2008. Het netto resultaat bedroeg -2,2 miljoen Euro over de periode tegen 0,5 miljoen Euro vorig jaar.
De omzet voor het eerste halfjaar 2009 bedraagt 93 miljoen Euro wat een daling is van 24,4 procent ten opzichte van de omzet voor het eerste halfjaar 2008, 123,2 miljoen Euro. Het operationeel resultaat voor de eerste zes maanden was 2.135.000 Euro negatief ten opzichte van 3.568.000 Euro positief

in 2008. Het netto resultaat voor de eerste jaarhelft 2009 was 3.575.000 Euro negatief ten opzichte van 2.058.000 Euro positief tijdens de eerste 6 maanden van 2008.

Het orderboek op het einde van het tweede kwartaal 2009 daalde naar 66,2 miljoen Euro tegen 70,5 miljoen Euro op het einde van het eerste kwartaal 2009.

De omzet van de automatiseringsdivisie voor het kwartaal daalde van 15,7 miljoen Euro in 2008 naar 14,5 miljoen Euro. Het orderboek daalde van 19,3 miljoen Euro einde eerste kwartaal 2009 naar 15,5 miljoen Euro einde tweede kwartaal.

De omzet van de ‘Contract Manufacturing’ divisie daalde van 42,3 miljoen Euro in 2008 naar 29,7 miljoen Euro in 2009. Het orderboek voor de divisie bleef nagenoeg constant (51,1 miljoen Euro einde eerste kwartaal 2009 en  50,7 miljoen Euro einde tweede kwartaal).

Belangrijkste gebeurtenissen tijdens de eerste jaarhelft:

De sluiting van de fabriek in Slovakije werd afgerond in het eerste kwartaal.  Alle activa werden overgebracht naar de fabriek in Roemenië, die nu alle activiteiten heeft overgenomen. Vanaf het 2e kwartaal 2009 waren er geen kosten meer met betrekking tot de Slovaakse fabriek. In het eerste kwartaal bedroegen deze kosten nog 200.000 Euro.

Tijdens het tweede kwartaal werd voor 550.000 Euro reorganisatiekosten geboekt (eerste kwartaal voor 750.000 Euro).

Verdere acties werden genomen in het reduceren van de personeelskost van  2.395 full time equivalenten eind 2008 tot 2.085 full time equivalenten einde eerste kwartaal naar 2.016 einde 2e kwartaal. 

Tijdens het 2e kwartaal werden met de banken bijkomende financieringsafspraken gemaakt. Als gevolg daarvan werden de bestaande mandaten tot inschrijvingen hypotheken en panden handelsfonds omgezet in effectieve inschrijvingen. Deze éénmalige kost van omzetting mandaten naar inschrijvingen bedraagt 350.000 Euro en werd volledig opgenomen in de resultaten van het 2e kwartaal.

De resultaten van het 2e kwartaal werden aldus belast met in totaal 900.000 Euro éénmalige kosten. Zonder deze kosten was het verlies van het kwartaal  1,3 miljoen Euro geweest.


Luc Switten (CEO): Ondanks de verliezen opgelopen in het 2e kwartaal zijn er ook positieve punten. Wij zien een toename van de vraag bij onze contract manufacturing klanten en menen dat vanaf het 4e  kwartaal (het 3e kwartaal is
traditioneel een zwak kwartaal wegens de vakantieperiode) de omzet van de contract manufacturing terug zal stijgen wat een positieve  invloed zal hebben op de rentabiliteit. Het personeel werd maximaal afgebouwd en alle mogelijkheden werden benut om de loonkosten te beperken. Onze flexibele organisatie heeft in deze slechte economische situatie zijn nut bewezen.  Wij geloven dan ook sterk dat bij de minste economische heropleving deze activiteit sterker zal zijn dan voorheen.
De automatiseringsactiviteit baart ons het meeste zorgen. In de voorbije jaren werd aanzienlijk geïnvesteerd in nieuwe klanten, producten, technologiën en locale aanwezigheid in regios (Estland, Portugal, Spanje). Tevens is de automotive sector waarin wij in belangrijke mate aanwezig zijn meer dan gemiddeld onderhevig aan de economische crisis. Dit alles zet de huidige marges bij automatiseringsprojecten sterk onder druk. Verschillende pistes worden binnen de Raad Van Bestuur besproken en uitgewerkt om een juiste balans te vinden tussen enerzijds onze lange termijnvisie voor automatisering te blijven ondersteunen maar anderzijds de korte termijn verliezen in deze activiteit te beperken.

Download PDF

Back