Taal:

IPTE: Resultaten 3de kwartaal 2009

Omzetterugval van 50,7 miljoen Euro in 3de kwartaal 2008 naar 41,8 miljoen Euro ten gevolge van economische crisis.
Netto verlies van 3 miljoen Euro (203.000 Euro winst in 3de kwartaal 2008).
Verdere afbouw personeel naar 1.855 full time equivalenten (2.395 eind vorig jaar).

Managementbespreking en -analyse van de resultaten

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPTE) meldt voor het 3de kwartaal 2009 een omzet van 41,8 miljoen EUR ten opzichte van 50,7 miljoen EUR in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat in het 3de kwartaal 2009 was 2,9 miljoen EUR negatief ten opzichte van 193.000 EUR positief in hetzelfde kwartaal vorig jaar.  Het netto resultaat bedroeg -3 miljoen EUR over de periode tegen 203.000 EUR positief vorig jaar.
Het orderboek op het einde van het 3de kwartaal 2009 steeg naar 69,0 miljoen EUR tegen 66,2 miljoen EUR op het einde van het 2de kwartaal.

De omzet van de automatiseringsdivisie voor het kwartaal daalde van 15,2 miljoen EUR in 2008 naar 14,3 miljoen EUR. Het orderboek daalde van 15,5 miljoen EUR einde 2de kwartaal 2009 naar 12,2 miljoen EUR einde 3de kwartaal.

De omzet van de ‘Contract Manufacturing’ divisie daalde van 35,7 miljoen EUR in 2008 naar 27,5 miljoen EUR in 2009. Het orderboek voor de divisie steeg tot 56,8 mio EUR ten opzichte van 50,7 mio EUR op het einde van het 2de kwartaal 2009.

Tijdens het 3de kwartaal werd voor 450.000 EUR reorganisatiekosten geboekt (eerste jaarhelft 1,3 miljoen EUR). De totale geboekte reorganisatiekosten op jaarbasis bedragen aldus 1.750.000 EUR.

Verdere acties werden genomen om het personeel te reduceren van 2.016 full time equivalenten einde 2de kwartaal naar 1.855 full time equivalenten einde derde kwartaal (435 bij de automatiseringsdivisie en 1.420 bij de ‘Contract Manufacturing’ divisie). 

Automatiseringsactiviteit
Nadat tijdens de eerste jaarhelft de orderopname bij de automatiserings- activiteit relatief stand hield is de orderopname in het derde kwartaal sterk teruggevallen waardoor het orderboek op het einde van het kwartaal een dieptepunt op 12,2 miljoen EUR bereikt.  Tijdens de eerste 5 weken van het 4de kwartaal is er een duidelijk herstel van de orderintake tot het niveau van de eerste jaarhelft.
De Raad heeft alle mogelijke opties in kaart gebracht en zal in de komende maanden beslissen over de te nemen acties om de automatiseringsactiviteit structureel te verbeteren.

Een belangrijke Australische automatiseringsklant, Solar Systems, heeft in de loop van het derde kwartaal een aanvraag ingediend voor Chapiter 11 bescherming volgens de Australische wetgeving.  IPTE heeft een openstaande vordering van 2,9 mio EUR op deze klant. Op basis van de op dit ogenblik gekende feiten heeft de Raad van Bestuur beslist nog geen provisie te boeken voor deze vordering.  De belangrijkste elementen voor deze beslissing zijn: de bewindvoerders van Solar Systems werken aan een doorstart scenario.  De door IPTE geleverde productielijn is cruciaal in ieder scenario van doorstart.  De lijn kan niet functioneren zonder het in werking stellen door IPTE.  De kans van doorstart wordt reëel ingeschat waardoor afwerking en in werking stellen door IPTE dienen  te gebeuren. IPTE zal de lijn pas in werking stellen na betaling.

Contract Manufacturing activiteit
Het orderboek van de contractmanufacturing activiteit is voor de eerste maal dit jaar terug toegenomen tot 56 mio EUR (van 50 mio einde 2de kwartaal). Wij menen dat het omzetdieptepunt in het derde kwartaal bereikt is en dat een langzaam herstel zich zal inzetten in de contractmanufacturing activiteit. Ten gevolge van de doorgevoerde herstructurering in de voorbije kwartalen, waarbij de productiecapaciteit werd aangepast aan de huidige marktvolumes,  zal dit voor de activiteit in het vierde kwartaal een resultaatsverbetering opleveren.

Download PDF

Back