Taal:

Openbaarmaking overeenkomstig bepalingen wet van 2 mei 2007

IPTE NV (Euronext Brussel: IPT) deelt de informatie mee die vereist is krachtens artikel 15, § 1 en artikel 18, § 1 van de Wet van 2 mei 2007 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in beursgenoteerde ondernemingen.

Informatie per 12 september 2008:

Totaal uitstaand kapitaal: € 429.934.
Totaal aantal uitstaande gewone aandelen: 6.934.424.
Totaal aantal uitstaande intekenrechten (waarbij elk recht de houder het recht verleent om in te tekenen op één nieuw gewoon aandeel): 182.850.

Volgens artikel 12bis van de statuten van IPTE is de drempel vanaf dewelke een deelneming moet worden openbaargemaakt, vastgelegd op 3%, 5% en veelvouden van 5%.

Download PDF

Back