Taal:

Publikatie prospectus in het kader van de kapitaalverhoging

Connect Group NV publiceert vandaag het prospectus in het kader van de voorgestelde kapitaalverhoging met voorkeurrecht (het Voorkeurrecht) door uitgifte van maximaal 16.464.038 nieuwe aandelen Connect Group aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,30 per aandeel (de Inschrijvingsprijs) op basis van 8 nieuwe aandelen voor 5 bestaande aandelen (de Ratio).

Modaliteiten van het aanbod

Er zal aan de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Connect Group NV van 5 april 2016 worden voorgesteld om het maatschappelijk kapitaal van de Vennootschap te verhogen via een inbreng in geld voor een bedrag van minimum EUR 3.000.000 en maximum EUR 4.939.211,40 (inclusief uitgiftepremie) en de uitgifte van maximum 16.464.038 Nieuwe Aandelen, met toepassing van het voorkeurrecht van de Bestaande Aandeelhouders (waarbij een Inschrijvingsratio van 8 Nieuwe Aandelen voor 5 coupons nr. 1 wordt gehanteerd).

De aandeelhouders van Connect Group NV zullen bij de sluiting van de gereglementeerde markt van Euronext Brussel op 7 april 2016 één Voorkeurrecht per bestaand aandeel ontvangen. Het Voorkeurrecht, vertegenwoordigd door coupon nr. 1, wordt onthecht van de bestaande aandelen op 7 april 2016 na sluiting van Euronext Brussel en zal van 8 april 2016 tot en met 22 april 2016 (tot 12u) genoteerd worden op Euronext Brussel (ISIN code BE0970148517). Op deze manier hebben ook niet-aandeelhouders van Connect Group NV de mogelijkheid om via het verwerven van Voorkeurrechten in te schrijven op de kapitaalverhoging.

De houders van de Voorkeurrechten hebben het recht om in te schrijven op nieuwe aandelen aan de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio tijdens de inschrijvingsperiode van 8 april 2016 tot en met 22 april 2016 (tot 16u). De Voorkeurrechten die niet uitgeoefend zijn op het einde van deze inschrijvingsperiode zullen automatisch worden omgezet in scrips, die middels een private plaatsing verkocht worden aan institutionele investeerders en de Referentieaandeelhouders (zijnde Huub Baren BVBA en IPTE Factory Automation NV gezamenlijk, en QuaeroQ CVBA). Deze zal in principe plaats hebben op 26 april 2016. Institutionele investeerders of Referentieaandeelhouders die scrips aankopen, gaan een onherroepelijke verbintenis aan om de scrips uit te oefenen en aldus in te schrijven op de nieuwe aandelen tegen de Inschrijvingsprijs en overeenkomstig de Ratio. De netto opbrengst van de verkoop van scrips zal ter beschikking worden gehouden van de houders van niet-uitgeoefende Voorkeurrechten, tenzij de verkoopprijs per scrip minder dan EUR 0,01 bedraagt in welk geval deze opbrengst zal toekomen aan Connect Group NV.

De resultaten van het openbaar bod en de private plaatsing van de scrips zullen op of rond 26 april 2016 worden bekendgemaakt. De betaling van de Inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels en Euronext Parijs zijn voorzien op 28 april 2016.

Download PDF

Back