Taal:

Resultaat van de inschrijvingsperiode van het openbaar aanbod van aandelen in het kader van een kapitaalverhoging

Connect Group NV kondigt aan dat ze in verband met haar openbaar aanbod tot inschrijving op maximaal 16.464.038 nieuwe aandelen tegen EUR 0,30 per aandeel, inschrijvingen heeft ontvangen voor 13.910.736 nieuwe aandelen via de uitoefening van voorkeurrechten (5 voorkeurrechten gaven recht om in te schrijven op 8 nieuwe aandelen). Dit vertegenwoordigt een opname van 84,49% van het aanbiedingsbedrag van maximaal EUR 4.939.211,40 (inclusief uitgiftepremie).

De inschrijvingsperiode met voorkeurrecht eindigde op 22 april 2016. De 1.595.812 voorkeurrechten die niet werden uitgeoefend gedurende de inschrijvingsperiode, zullen onder de vorm van scrips te koop worden aangeboden in het kader van een versnelde private plaatsing voorbehouden aan institutionele investeerders en de Referentieaandeelhouders (zijnde Huub Baren BVBA en IPTE Factory Automation NV gezamenlijk, en QuaeroQ CVBA), die plaats zal vinden op 26 april 2016 vanaf 8u.

De kopers van deze scrips kunnen op de nog beschikbare nieuwe aandelen inschrijven en zich zodoende onherroepelijk verbinden tegen dezelfde voorwaarden als tijdens de inschrijvingsperiode met voorkeurrecht: acht nieuwe aandelen aan EUR 0,30 per aandeel tegen vijf voorkeurrechten in de vorm van scrips.

Op 26 april 2016 zal de verhandeling van het aandeel 's ochtends worden geschorst tot na bekendmaking van de resultaten van de versnelde private plaatsing van de scrips. De resultaten van de verkoop van scrips en de eindresultaten van het openbaar aanbod tot inschrijving zullen via een persbericht bekendgemaakt worden, in principe op 26 april 2016 na beurs.

Download PDF

Back