Taal:

Resultaat van het openbaar aanbod van aandelen en de private plaatsing van scrips in het kader van een kapitaalverhoging in geld met voorkeurrecht – Succesvolle plaatsing: er werd op alle aandelen ingetekend door de Referentieaandeelhouders, institutionel

Vandaag, 26 april 2016, werden de 1.595.812 niet-uitgeoefende voorkeurrechten (scrips) te koop aangeboden aan institutionele investeerders en de Referentieaandeelhouders (zijnde Huub Baren BVBA en IPTE Factory Automation NV gezamenlijk, en QuaeroQ CVBA) via een procedure van versnelde private plaatsing van scrips.

Alle scrips werden verkocht tijdens de private plaatsing aan een bruto prijs van EUR 0,032 per script. De investeerders die deze scrips hebben aangekocht, hebben zich onherroepelijk verbonden om de scrips uit te oefenen en in te schrijven op 8 nieuwe aandelen per 5 scrips aan een inschrijvingsprijs van EUR 0,30 per aandeel. De bruto opbrengst van het aanbod bedraagt dus het beoogde maximum van EUR 4.939.211,40 (inclusief uitgiftepremie) waardoor er 16.464.038 nieuwe aandelen Connect Group zullen worden uitgegeven.

De netto-opbrengst (na aftrek van bepaalde kosten) die toekomt aan de houders van niet-uitgeoefende rechten, bedraagt EUR 0,03 per coupon nr. 1. Dit bedrag zal in principe beschikbaar zijn vanaf 29 april 2016.

De betaling van de inschrijvingsprijs, de vaststelling van de kapitaalverhoging en de notering van de nieuwe aandelen op Euronext Brussels wordt verwacht plaats te vinden op 28 april 2016. Na deze verrichting zal het aantal aandelen Connect Group in omloop stijgen van 10.290.024 aandelen naar 26.754.062 aandelen en zal het maatschappelijk kapitaal van Connect Group NV stijgen van EUR 637.981,49 naar EUR 1.658.751,85.

Download PDF

Back