Taal:

Resultaten 3de kwartaal 2008

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) meldt voor het 3de kwartaal 2008 een omzet van 50,7 miljoen EUR ten opzichte van 58,1 miljoen EUR in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat in het 3de kwartaal 2008 was 193.000 EUR ten opzichte van 3.290.000 EUR in hetzelfde kwartaal vorig jaar.  Het netto resultaat bedroeg 203.000 EUR over de periode tegen 2.642.000  EUR vorig jaar.
Het orderboek op het einde van het 3de kwartaal 2008 daalde naar 88,8 miljoen EUR tegen 93,2 miljoen EUR op het einde van het 2de kwartaal.

De omzet van de automatiseringsdivisie voor het kwartaal daalde van 16 miljoen EUR in 2007 naar 15,2 miljoen EUR (inclusief Platzgummer omzet voor 3,1 miljoen Euro). Het orderboek daalde van 30,5 miljoen EUR einde 2de  kwartaal 2008 naar 28 miljoen EUR einde 3de kwartaal.

De omzet van de ‘Contract Manufacturing’ divisie daalde van 42,2 miljoen EUR in 2007 naar 35,7 miljoen EUR in 2008. Het orderboek voor de divisie daalde tot 60,8 mio EUR ten opzichte van 62,6 mio EUR op het einde van het 2de kwartaal 2008.

De financiële resultaten van het 3e kwartaal werden positief beïnvloed voor 796.000 EUR door het annuleren van alle bestaande dollar contracten.

Reorganisatie van de automatiseringsactiviteit

De resultaten van de automatiseringsactiviteit in 2008 zijn teleurstellend. Dit is gevolg van een te lage orderontvangst, structurele onderdekking voor een aantal producten en de slechte rentabiliteit van een aantal projecten. Wanneer wij rekening houden met de wereldwijde economische en financiele crisis menen wij dat de huidige automatiseringsorganisatie een belangrijke aanpassing vraagt om competitief te zijn.
Bijgevolg is besloten om een reorganisatie van de automatiseringsactiviteit door te voeren. Deze reorganisatie heeft tot doel de kostenstructuur met meer dan 10 procent te verminderen bij de automatiseringsactiviteit. Een aantal activiteiten zullen samengevoegd worden om de kerncompetenties te behouden en te versterken. Naar onze klanten toe behouden wij onze strategie van lokale aanwezigheid met service en support in de 3 continenten (Europa/Amerika/ Azie) en de belangrijkste Europese deelmarkten. In de komende weken zal een volledig plan met de medewerkers uitgewerkt worden.

Reorganisatie van de contractmanufacturingsactiviteit

Begin oktober 2008 kondigde de contractmanufacturing afdeling de sluiting aan van de fabriek  in Slowakije. Deze sluiting is het gevolg van de centralisatie van de back-offices in Oost Europa. In mei 2008 opende de groep een nieuwe fabriek in Oradea, Roemenië, met een totale omvang van 16.000m² (waarvan 8.000 m² PCB-assemblage en 8.000 m² kabelassemblage). “Het onderhouden van twee gelijkaardige back-office kabelfabrieken resulteerde in inefficiënte productie, in toenemende operationele kosten (voorraadbeheersing) en in dubbel management. Uitbreiding van de Slowaakse fabriek was gezien de locatie en de structuur bovendien gelimiteerd. Door de kabelactiviteiten van Connect Systems Slowakije over te brengen naar Roemenië zal de efficiëntie verbeteren, communicatie en logistiek vereenvoudigen om zo onze lagekostenstructuur te verkrijgen. De kost van deze sluiting wordt geschat op 500.000 EUR en zal in het 4e kwartaal 2008 geboekt worden en zal vanaf 2009 een jaarlijkse kostenbesparing van 850.000 EUR opleveren.

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) meldt voor het 3de kwartaal 2008 een omzet van 50,7 miljoen EUR ten opzichte van 58,1 miljoen EUR in dezelfde periode vorig jaar. Het bedrijfsresultaat in het 3de kwartaal 2008 was 193.000 EUR ten opzichte van 3.290.000 EUR in hetzelfde kwartaal vorig jaar.  Het netto resultaat bedroeg 203.000 EUR over de periode tegen 2.642.000  EUR vorig jaar.
Het orderboek op het einde van het 3de kwartaal 2008 daalde naar 88,8 miljoen EUR tegen 93,2 miljoen EUR op het einde van het 2de kwartaal.

De omzet van de automatiseringsdivisie voor het kwartaal daalde van 16 miljoen EUR in 2007 naar 15,2 miljoen EUR (inclusief Platzgummer omzet voor 3,1 miljoen Euro). Het orderboek daalde van 30,5 miljoen EUR einde 2de  kwartaal 2008 naar 28 miljoen EUR einde 3de kwartaal.

De omzet van de ‘Contract Manufacturing’ divisie daalde van 42,2 miljoen EUR in 2007 naar 35,7 miljoen EUR in 2008. Het orderboek voor de divisie daalde tot 60,8 mio EUR ten opzichte van 62,6 mio EUR op het einde van het 2de kwartaal 2008.

De financiële resultaten van het 3e kwartaal werden positief beïnvloed voor 796.000 EUR door het annuleren van alle bestaande dollar contracten.

Reorganisatie van de automatiseringsactiviteit

De resultaten van de automatiseringsactiviteit in 2008 zijn teleurstellend. Dit is gevolg van een te lage orderontvangst, structurele onderdekking voor een aantal producten en de slechte rentabiliteit van een aantal projecten. Wanneer wij rekening houden met de wereldwijde economische en financiele crisis menen wij dat de huidige automatiseringsorganisatie een belangrijke aanpassing vraagt om competitief te zijn.
Bijgevolg is besloten om een reorganisatie van de automatiseringsactiviteit door te voeren. Deze reorganisatie heeft tot doel de kostenstructuur met meer dan 10 procent te verminderen bij de automatiseringsactiviteit. Een aantal activiteiten zullen samengevoegd worden om de kerncompetenties te behouden en te versterken. Naar onze klanten toe behouden wij onze strategie van lokale aanwezigheid met service en support in de 3 continenten (Europa/Amerika/ Azie) en de belangrijkste Europese deelmarkten. In de komende weken zal een volledig plan met de medewerkers uitgewerkt worden.

Reorganisatie van de contractmanufacturingsactiviteit

Begin oktober 2008 kondigde de contractmanufacturing afdeling de sluiting aan van de fabriek  in Slowakije. Deze sluiting is het gevolg van de centralisatie van de back-offices in Oost Europa. In mei 2008 opende de groep een nieuwe fabriek in Oradea, Roemenië, met een totale omvang van 16.000m² (waarvan 8.000 m² PCB-assemblage en 8.000 m² kabelassemblage). “Het onderhouden van twee gelijkaardige back-office kabelfabrieken resulteerde in inefficiënte productie, in toenemende operationele kosten (voorraadbeheersing) en in dubbel management. Uitbreiding van de Slowaakse fabriek was gezien de locatie en de structuur bovendien gelimiteerd. Door de kabelactiviteiten van Connect Systems Slowakije over te brengen naar Roemenië zal de efficiëntie verbeteren, communicatie en logistiek vereenvoudigen om zo onze lagekostenstructuur te verkrijgen. De kost van deze sluiting wordt geschat op 500.000 EUR en zal in het 4e kwartaal 2008 geboekt worden en zal vanaf 2009 een jaarlijkse kostenbesparing van 850.000 EUR opleveren.

Download PDF

Back