Taal:

Resultaten 4de kwartaal en jaarresultaten 2007

IPTE NV, (Euronext Brussel: IPT) sluit het jaar af met een omzet voor de groep van 255 mio Euro. Dit is een stijging van 85 procent ten opzichte van 2006 (138 mio Euro). Het netto resultaat voor het jaar bedraagt 10,9 mio Euro ten opzichte van 1,9 mio Euro in 2006. Dit is een vervijfvoudiging ten opzichte van 2006.

De winst voor belastingen voor het 4de kwartaal bedraagt 2.591.000 Euro ten opzichte van een winst van 686.000 Euro in het 4de kwartaal 2006.  De omzet van het kwartaal bedraagt 68,5 mio Euro ten opzichte van 35,2 mio Euro in het 4e kwartaal 2006.

Huub Baren, Afgevaardigd Bestuurder: “2007 is het beste jaar van de groep sinds haar ontstaan 15 jaar geleden. Beide activiteiten hebben uitmuntend gepresteerd in 2007. De overname van de Barco bestukkingsactiviteit eind vorig jaar was een juiste en goede beslissing in het uitbouwen van onze contract manufacturing activiteit”. De autonome groei van de omzet van contract manufacturing was 25 procent (van 88 mio in 2006 naar 110,4 mio in 2007). Met de overname van de Barco bestukkingsactiviteit bedraagt de omzet van de contract manufacturing activiteit nu 195 mio Euro. Hierdoor is IPTE één van de belangrijkste subcontractors in de Benelux.
Ook de automatiseringsactiviteit heeft in 2007 sterke prestaties neergezet. Na 2 jaar van stabiele omzet van 50 mio Euro is de omzet op jaarbasis met 20 procent gestegen naar 60 mio Euro met eveneens een positief resultaat.
Het totale orderboek eind 2007 bedroeg 83 mio Euro (50 mio eind 2006).

De omzet van de automatiseringsdivisie steeg van 11,4 mio Euro in het 4de kwartaal 2006 naar 17,1 mio Euro in het 4de kwartaal 2007. Het orderboek voor de divisie bedraagt op het einde van het 4de kwartaal 18,3 mio Euro (17,8 mio Euro einde 3de kwartaal).
De omzet van de ‘Contract Manufacturing’-divisie steeg van 24 mio
Euro in het 4de kwartaal 2006 naar 51,4 mio Euro in het 4de kwartaal
2007. De autonome groei van de contract manufacturing activiteit in het 4e kwartaal was 20,8 procent (van 24 naar 29 mio Euro). Het orderboek voor de divisie bedraagt op het einde van het 4de kwartaal 64,7 mio Euro (70,7 mio Euro einde 3de kwartaal).

Tijdens het 4e kwartaal 2007 heeft de vennootschap een aantal indekkingscontracten vreemde munten afgesloten (aankopen dollars). Op
basis van het market to market waarderingsprincipe heeft de vennootschap een financieel wisselkoersverlies van 601.000 Euro opgenomen in de resultaten van het 4e kwartaal .
Tevens werden  in het 4e kwartaal een uitgestelde belastingsvordering  erkend ten belope van 1.500.000 Euro. Deze belastingsvordering  is geboekt op fiskale overdraagbare verliezen en zijn een voorzichtige inschatting (in overeenstemming met IAS 12, paragraaf 37 “Herbeoordeling van niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen”).

Download PDF

Back