Taal:

Tussentijdse verklaring 1ste kwartaal 2015

Connect Group NV (Euronext Brussel: CONN) heeft in het 1ste kwartaal van 2015 een netto omzet van 28,4 miljoen Euro gerealiseerd wat vergelijkbaar is met de omzet ten opzichte van het 4e kwartaal 2014 (28,5 mio Euro).
EBITDA is 254 k Euro negatief  (872 k Euro positief in het 4de kwartaal 2014).  Dit negatief resultaat is te wijten aan het feit dat de eind 2014 aangekondigde herstructurering pas uitgevoerd kon worden op einde van het 1e kwartaal na het beëindigen van de onderhandelingen met de vakbonden (waardoor loonkosten in het 1ste kwartaal te hoog bleven) en een nog steeds te lage omzet ( doelstelling 31 mio Euro per kwartaal).

Het orderboek per 31 maart 2015 bedraagt 80,8 mio Euro (82,8 mio Euro per 31 december 2014). Het orderboek bevat formele engagementen van klanten maar kan onderhevig zijn aan aanpassingen in aantallen en tijd. Om die reden kan het dan ook niet gebruikt worden als financiële indicator van de toekomstige resultaten.

De reorganisatiekosten  van de reeds uitgevoerde herstructurering zijn binnen de eind 2014 gebud-getteerde provisies. In de loop van 2015 zullen nog verdere acties uitgevoerd worden teneinde de groep in 2015 op breakeven niveau te brengen en structureel winstgevend te maken op middenlange termijn. 

Eind maart 2015 beëindigde Luc Switten zijn mandaat als CEO van de groep en werd hij vervangen door Flor Peersman. Flor Peersman is Operations Director van de groep sinds 2001.

Download PDF

Back