Taal:

Winstwaarschuwing voor 2de kwartaal 2008

IPTE (Euronext Brussel: IPTE) meldt dat ten gevolge van de economische en financiële crisis een terugval van de omzet met 20 tot 30 procent wordt verwacht ten opzichte van de 65 mio Euro in het eerste kwartaal 2008.
 

Huub Baren: “Het is duidelijk dat de economische crisis zeer zwaar doorweegt op de electronica industrie. Wij merken bijna bij alle klanten een belangrijke vertraging van de omzet.
In de 2e jaarhelft van 2008 hadden wij een terugval zien aankomen en reeds maatregelen genomen om daar mee rekening te houden. De terugval die we nu zien is uiteindelijk nog veel sterker dan wat we verwacht hadden. De Raad van Bestuur heeft het management opgedragen alle mogelijke scenario’s te onderzoeken om de toekomstige rentabiliteit te garanderen”.
“De terugval van de omzet zal in het eerste kwartaal leiden tot onderdekking van de kosten. Tevens zullen in het eerste kwartaal een aantal voorheen besliste herstructureringen doorgevoerd worden die eveneens hun impact zullen hebben op het resultaat. Wij verwachten een operationeel kwartaalverlies van 1 tot 2 mio Euro voor de groep”.

Download PDF

Back