KAMPENHOUT / GENK – 21 oktober 2019 – De aanvaardingsperiode van de heropening als vereenvoudigd uitkoopbod van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten door IPTE Factory Automation NV ("IPTE") voor de aandelen uitgegeven door Connect Group NV ("Connect Group") die nog niet in het bezit waren van IPTE of met IPTE verbonden personen, eindigde op 18 oktober 2019 (het "Uitkoopbod").

Resultaten van het Uitkoopbod

Tijdens de heropening werden 208.875 aandelen van Connect Group aangeboden in het Uitkoopbod. De overige 185.334 aandelen in Connect Group waarop het Uitkoopbod betrekking had en die niet werden aangeboden in het Uitkoopbod, worden geacht van rechtswege aan IPTE te zijn overgedragen. Als gevolg bezitten, na de effectieve eigendomsoverdracht van de aandelen aangeboden in het Uitkoopbod en de overdracht van rechtswege overeenkomstig artikel 43, lid 3 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, IPTE en de met IPTE verbonden personen een totaal van 26.754.062 aandelen van Connect Group, die 100% van de uitstaande aandelen van Connect Group vertegenwoordigen.

Betaling

De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens het Uitkoopbod werden aangeboden zal plaatsvinden op 31 oktober 2019. Voor de aandelen die niet werden aangeboden in het Uitkoopbod en die geacht worden van rechtswege te zijn overgedragen aan IPTE, worden de nodige fondsen voor de betaling van de biedprijs geconsigneerd bij de Deposito-en Consignatiekas. Elke onbetaalde voormalige houder van aandelen kan betaling bekomen door contact op te nemen met de Deposito- en Consignatiekas via e-mail (info.cdcdck@minfin.fed.be), via telefoon op het nummer +(32) (0)2 577 41 10, of per post op het adres Kunstlaan 30, 1040 Brussel.

Schrapping van de beursnotering

De aandelen Connect Group werden automatisch geschrapt van Euronext Brussels met ingang van 21 oktober 2019.