Zoals reeds gemeld in ons persbericht van 20 maart 2019 “ANAF legt bevindingen voor aan Connect Group in Fiscal Inspection Report” blijft het garanderen van een naadloze voortzetting van onze activiteiten de prioriteit van Connect Group.

Om dit te bewerkstelligen werd er met de steun van onze bankinstellingen gisteren, maandag 13 mei 2019, een bankgarantie neergelegd bij de ANAF dewelke door deze laatste werd geaccepteerd.

Door deze aanvaarding van de neergelegde bankgarantie is de normale continuïteit van het bedrijf gegarandeerd en kan Connect Group zich blijven focussen op haar kernactiviteiten in afwachting van een finale uitspraak in deze zaak.