Het volledige persbericht is beschikbaar op de Takeover Bid pagina van onze Investor Relations website.

KAMPENHOUT / GENK – 26 september 2019 – De verplichte heropening van het vrijwillig en voorwaardelijk openbaar overnamebod in contanten dat werd gelanceerd op 5 juni 2019 door IPTE Factory Automation NV ("IPTE") voor de aandelen uitgegeven door Connect Group NV ("Connect Group") die nog niet in het bezit waren van IPTE of met IPTE verbonden personen (het "Overnamebod"), eindigde op 23 september 2019.

Resultaten van de verplichte heropening en betaling

Tijdens de verplichte heropening werden 353.319 aandelen van Connect Group, die 1,32% van de uitstaande aandelen van Connect Group vertegenwoordigen, aangeboden in het Overnamebod. Als gevolg bezitten, aan het einde van de verplichte heropening, IPTE en de met IPTE verbonden personen een totaal van 26.359.853 aandelen van Connect Group, die 98,53% van de uitstaande aandelen van Connect Group vertegenwoordigen. De betaling van de biedprijs voor de aandelen die tijdens de verplichte heropening werden aangeboden zal plaatsvinden op 4 oktober 2019.

Uitkoopbod en schrapping van de notering

Aangezien IPTE en de met IPTE verbonden personen meer dan 98,38% van de aandelen van Connect Group bezitten na de verplichte heropening, zal er een vereenvoudigd uitkoopbod worden uitgebracht overeenkomstig artikel 513 van het Wetboek van Vennootschappen en de artikelen 42 en 43 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen (het "Uitkoopbod"). Gedurende het Uitkoopbod, zal het Overnamebod onvoorwaardelijk zijn.

De aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod gaat in op 30 september 2019 en sluit af op 18 oktober 2019. De betaaldatum is voorzien op 31 oktober 2019. Aandeelhouders kunnen hun aandelen aanbieden op dezelfde manier en onder dezelfde voorwaarden als tijdens de verplichte heropening. De biedprijs van EUR 1,60 per aandeel is de definitieve prijs.

Bij de afwikkeling van het Uitkoopbod zullen alle aandelen die niet worden aangeboden in het Uitkoopbod geacht worden van rechtswege overgedragen te zijn aan IPTE, met consignatie van de nodige fondsen voor de betaling van hun prijs aan de Deposito-en Consignatiekas. Na de afsluiting van het Uitkoopbod zullen de aandelen Connect Group automatisch geschrapt worden van Euronext Brussels.

Prospectus en aanvaardingsformulier

Het prospectus en de memorie van antwoord betreffende het Overnamebod werden goedgekeurd door de FSMA op 4 juni 2019. Het prospectus (inclusief het aanvaardingsformulier, de memorie van antwoord en het waarderingsverslag van de onafhankelijke expert) kan kosteloos verkregen worden aan de loketten van KBC Bank NV of telefonisch bij KBC Bank NV (+32(0)3 283 29 70 (KBC Telecenter)). Het prospectus is eveneens beschikbaar op de volgende websites: www.connectgroup-ir.com en www.kbc.be/corporateactions.

Aandeelhouders kunnen het Overnamebod aanvaarden en hun aandelen verkopen door het aanvaardingsformulier in te vullen, te ondertekenen en in te dienen, en dit ten laatste op de laatste dag van de aanvaardingsperiode van het Uitkoopbod, zijnde op 18 oktober 2019 om 16:00 uur. Het naar behoren ingevulde en ondertekende aanvaardingsformulier kan kosteloos rechtstreeks worden ingediend aan de loketten van KBC Bank. Aandeelhouders kunnen er ook voor kiezen om hun aanvaarding rechtstreeks of onrechtstreeks te laten registreren bij andere financiële tussenpersonen. In dat geval wordt hen aangeraden om navraag te doen over de kosten en tarieven die deze instellingen zouden aanrekenen aangezien zij deze zelf moeten dragen.