Naše mise

Neustále zlepšovat úspěch našich zákazníků poskytováním nejlepších služeb v oblasti elektronické výroby a technologií.

Hodnoty naší společnosti

  • Organizace orientovaná na zákazníka
  • Dosažení špičkových výsledků nad rámec očekávání našich zákazníků
  • Poskytování služeb přispívajících k udržitelnému světu

Trvanlivost

Connect Group se snaží jednat čestně a bezúhonně vůči svým zúčastněným stranám a dodržuje všechny příslušné zákony a předpisy týkající se:

  • Bezpečnost a zdraví
  • Nucená práce - dětská práce
  • životní prostředí
  • Etika
1987

Původně specialista na montáž kabelů v Belgii

1995

Vlastní tisková produkce v Ypres (Belgii)

1998

Expanze CWS v Nizozemsku

2004

Rozšíření pobočky CWS v Rumunsku a Německu

2007

Akvizice činnosti Barco v Ypresu a České republice

2012

Akvizice Halin Nizozemsko

2012

Vytvoření TiaS (R) a názvů Connect Systems a Connectronics jsme komerčně sloučili do Connect Group

2021

Akvizice IKOR ve Španělsku, Mexiku a Číně