Udržitelnost v Connect Group

Global Reporting Initiative (GRI)

Skupina Connect Group zveřejňuje svou zprávu o udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative® (GRI): Základní varianta. Tento standard zajišťuje komplexní rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti, který je transparentní, podrobný a poskytuje investorům a dalším zainteresovaným stranám požadované informace týkající se nefinančních informací o společnosti. Jedná se také o nejrozšířenější rámec pro vykazování udržitelnosti na světě. Směrnice stanoví zásady a ukazatele, které mohou organizace používat k vykazování své ekonomické, environmentální a sociální výkonnosti.

Máme zprávu o udržitelnosti, ve které najdete naši politiku udržitelnosti a kodex chování a kde se můžete podrobněji seznámit s výše uvedenými tématy!

Connect Group Sustainability Report
2022 11 15 09 40 17 logos for website Power Point
2023 ecovadis for website
20220319 133207
1651175129977

Connect Group Sustainability Reports

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s GDPR. Vše si můžete přečíst v našem oznámení o ochraně osobních údajů.

Chcete se o tomto tématu dozvědět více? Pak kontaktujte náš tým pro udržitelnost zasláním e-mailu na adresu sustainability@connectgroup.com.