Udržitelnost v Connect Group

Global Reporting Initiative (GRI)

Skupina Connect Group zveřejňuje svou první zprávu o udržitelnosti podle standardů Global Reporting Initiative® (GRI): Základní varianta. Tento standard zajišťuje komplexní rámec pro podávání zpráv o udržitelnosti, který je transparentní, podrobný a poskytuje investorům a dalším zainteresovaným stranám požadované informace týkající se nefinančních informací o společnosti. Jedná se také o nejrozšířenější rámec pro vykazování udržitelnosti na světě. Směrnice stanoví zásady a ukazatele, které mohou organizace používat k vykazování své ekonomické, environmentální a sociální výkonnosti.

2022 11 14 08 48 31 logos for website Power Point
2022 11 15 09 40 17 logos for website Power Point

Ecovadis

Co je Ecovadis? Co měří?

 • Je největším a nejdůvěryhodnějším poskytovatelem hodnocení udržitelnosti podniků na světě, který vytvořil globální síť více než 90 000 hodnocených společností
 • Ecovadis poskytuje systém, který organizacím umožňuje hodnotit vlastní úroveň společenské odpovědnosti firem (CSR) a úroveň odpovědnosti dodavatelského řetězce. Zahrnuje 21 ukazatelů CSR ve 4 hlavních tématech: životní prostředí, práce a lidská práva, etika a udržitelné zadávání veřejných zakázek

Jak jsme dosáhli skóre?

 • Stříbrný štítek Ecovadis (skóre v rozmezí 56 - 66 bodů) znamená, že společnosti hodnocené v této oblasti patří mezi 25 % nejlepších společností účastnících se hodnocení Ecovadis
 • My jsme dosáhli skóre 57, což znamená, že skóre je vyšší nebo stejné jako skóre 75 % všech společností hodnocených organizací EcoVadis
 • CONNECT GROUP patří mezi 20 % nejlepších společností hodnocených společností EcoVadis v oboru Výroba elektronických součástek a desek plošných spojů
 • V tématu životní prostředí se společnost CONNECT GROUP NV nachází mezi 13 % nejlépe hodnocených společností společností EcoVadis v odvětví Výroba elektronických součástek a desek

Ekologické

Odpovědnost za životní prostředí

 • Snižování emisí rychleji, než vyžaduje Zelená dohoda EU
 • ISO 14001
 • Hospodaření s odpady a vodou

Energetické projekty

 • Solární panely
 • Bateriové systémy
 • Energeticky úsporné stroje a postupy

Snižování emisí

 • Snaha o dosažení uhlíkové neutrality do roku 2035 a závazek dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 v souladu s legislativou EU Green Deal
 • Roční analýza emisí a zprávy o jejich snižování

Oběhové hospodářství

 • V závodech se recykluje 55 % veškerého odpadu
 • Provádění oprav pro naše zákazníky, které jsou součástí našeho obchodního modelu
20220319 133207
1651175129977

Sociální

Zdraví a bezpečnost

 • Zaměstnanci se rádi účastní školení o tématech, která zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví
 • Dodržování norem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví

Zajištění práv a svobod

 • Nulová tolerance dětské, nucené práce nebo porušování lidských práv při výrobě nebo montáži výrobků a poskytování služeb
 • Účast zaměstnanců v odborech nebo sladění zájmů se zástupci zaměstnanců
 • Kontrola dodavatelů v jejich provozech a dodavatelských řetězcích
 • Obchodní smlouvy s námi vybranými dodavateli mohou být v případě zjištění problémů ukončeny

Jak to děláme:

 • Šablona pro podávání zpráv o konfliktních nerostech (Conflict Mineral Reporting Template - CMRT)
 • Šablona pro hlášení obchodování s otroky (STRT)
 • Politika udržitelnosti
 • Kodex udržitelného chování dodavatelů (v revizi)

Etika

 • Stejná odměna za stejnou práci
 • Nábor zaměstnanců skupiny Connect Group probíhá v souladu s rovnými příležitostmi a bez jakékoli diskriminace soukromého života a názorů uchazečů
 • Skupina Connect Group netoleruje žádnou diskriminaci ani obtěžování na základě pohlaví, rasy, etnického původu, věku, jazyka, náboženství, politického přesvědčení, národnostního nebo sociálního původu či jiného postavení

Máme zprávu o udržitelnosti, ve které najdete naši politiku udržitelnosti a kodex chování a kde se můžete podrobněji seznámit s výše uvedenými tématy!

Connect Group Sustainability Report

Chcete se o tomto tématu dozvědět více? Pak se obraťte na našeho manažera pro udržitelnost