Duurzaamheid binnen Connect Group

Global Reporting Initiative (GRI)

Connect Group publiceert haar eerste duurzaamheidsverslag volgens de normen van het Global Reporting Initiative® (GRI): Core Option. Deze standaard zorgt voor een uitgebreid kader voor duurzaamheidsrapportage dat transparant en gedetailleerd is en investeerders en andere belanghebbenden de vereiste informatie geeft over niet-financiële informatie over een bedrijf. Het is ook het meest gebruikte kader voor duurzaamheidsrapportage ter wereld. De richtlijnen beschrijven de principes en indicatoren die organisaties kunnen gebruiken om hun economische, ecologische en sociale prestaties te rapporteren.

2022 11 15 09 40 17 logos for website Power Point
2023 ecovadis for website

Ecovadis

Wat is Ecovadis? Wat meet het?

 • Het is 's werelds grootste en meest vertrouwde leverancier van zakelijke duurzaamheidsbeoordelingen, met een wereldwijd netwerk van meer dan 90.000+ beoordeelde bedrijven
 • Ecovadis biedt een systeem waarmee organisaties hun eigen Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en dat van hun toeleveringsketen kunnen evalueren. Het omvat 21 MVO-indicatoren over 4 hoofdthema's: Milieu, Arbeid en Mensenrechten, Ethiek en Duurzame Inkoop

Hoe hebben we gescoord?

 • Het Ecovadis Silver-label (score tussen 56 en 66) betekent dat bedrijven die op dit gebied worden beoordeeld tot de top 25% behoren van de bedrijven die deelnemen aan de Ecovadis-beoordeling
 • Wij hadden een score van 59 wat betekent dat de score hoger is dan of gelijk is aan de score van 74 procent van alle bedrijven die door EcoVadis worden beoordeeld
 • Totaal score: CONNECT GROUP staat in de top 19% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de sector Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten.
 • Milieu: CONNECT GROUP NV staat in de top 14% van de door EcoVadis beoordeelde bedrijven in de sector Vervaardiging van elektronische componenten en printplaten

Ecologisch

Verantwoordelijkheid voor het milieu

 • Uitstoot sneller verminderen dan de Green Deal van de EU vereist
 • ISO 14001
 • Beheer van afval en water

Energie projecten

 • Zonnepanelen
 • Batterijsystemen
 • Energiebesparende machines en praktijken

Uitstoot verminderen

 • Streven om in 2035 koolstofneutraal te zijn en verbintenis om in 2050 koolstofneutraal te zijn in overeenstemming met de Green Deal-wetgeving van de EU
 • Jaarlijkse emissieanalyse en reductierapporten

Circulaire economie

 • 55% van al het afval wordt gerecycleerd in de fabrieken
 • Reparatiediensten voor onze klanten worden uitgevoerd en maken deel uit van ons bedrijfsmodel
20220319 133207
1651175129977

Sociaal

Gezondheid en veiligheid

 • Werknemers krijgen graag trainingen over onderwerpen die de gezondheid en veiligheid waarborgen
 • Naleving van gezondheids- en veiligheidsnormen

Garanderen van rechten en vrijheden

 • Nultolerantie tegenover kinderarbeid, dwangarbeid of mensenrechtenschendingen bij het vervaardigen of assembleren van producten en het leveren van diensten
 • Deelname van werknemers aan vakbonden of afstemming van belangen met arbeidsvertegenwoordigers
 • Leveranciers worden gecontroleerd op hun activiteiten en toeleveringsketens
 • Zakelijke contracten met onze gekozen leveranciers kunnen worden beëindigd als er problemen worden geconstateerd

Hoe doen we dit?

 • Conflict Mineral Reporting Template (CMRT)
 • Rapportagesjabloon slavenhandel (STRT)
 • Duurzaamheidsbeleid
 • Gedragscode voor duurzame leveranciers (onder constructie)

Ethiek

 • Gelijk loon voor identiek werk
 • De rekrutering van werknemers van Connect Group gebeurt in overeenstemming met gelijke kansen en zonder enige discriminatie op het privéleven en de opvattingen van de kandidaten
 • Connect Group tolereert geen discriminatie of intimidatie op basis van geslacht, ras, etnische afkomst, leeftijd, taal, religie, politieke overtuiging, nationale of sociale afkomst of andere status

Wij hebben een duurzaamheidsverslag waarin u ons duurzaamheidsbeleid en onze gedragscode kunt vinden en de bovengenoemde onderwerpen nader kunt bekijken!

Connect Group Sustainability Report

Connect Group Sustainability Report 2021

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de AVG, lees alle details in onze privcacy verklaring.

Wil je meer weten over dit onderwerp? Neem dan contact op met onze Sustainability Manager.