Op het juiste spoor

Het vervoer over het spoor groeit. Treinen worden langer en rijden frequenter en sneller. Dat heeft gevolgen voor de capaciteit van het spoor, de veiligheid op en rond het spoor, en de leefbaarheid.

De groei van het spoorvervoer vraagt om verkeersmanagement- en veiligheidssystemen die al dat treinverkeer in goede banen leiden - en dus om componenten en systemen van uitzonderlijk hoge kwaliteit.

Een andere trend is duurzaamheid. Treinfabrikanten proberen de economische levensduur van hun modellen te verlengen. Connect Group brengt hen op de plaats van bestemming.

Connect Group beschikt over de benodigde certificaten voor de railway-markt
Certificaten

Of het nu gaat om onderdelen van treinen, de kwaliteit van real-time verkeersinformatie of de evaluatiesystemen: de railway-markt stelt de hoogste eisen aan veiligheid. Geen punt; Connect Group beschikt over alle mogelijke certificaten.

Duurzaamheid

De tijd van houten banken en door elkaar geschud worden, ligt ver achter ons. Er is steeds meer aandacht voor comfort en duurzaamheid, zowel in de trein als daarbuiten; denk aan de beperking van geluid en trillingen. Connect Group weet welke componenten voldoen aan de nieuwste eisen.

Betrouwbaarheid

Het aantal treinreizigers groeit gestaag en het beschikbare materieel is hard nodig om aan de vervoersvraag te voldoen. Vervoerders stellen daarom alles in het werk om hun materieel rijdend te houden en mankementen (en uitval van treinen) te voorkomen. Fabrikanten focussen daarom op doordacht life cycle management. Connect Group koppelt daar moeiteloos bij aan.

Testen...

...onder alle mogelijke omstandigheden.

Feiten, cijfers en trends

Digitalisering

De komende 12 jaar zal er ongeveer $ 30 miljard in IoT-projecten in de spoorwegsector worden uitgegeven. De mogelijke toepassingen variëren van geavanceerde passagiers-informatiesystemen tot inzichten over betere productieprocedures.

Cyberbeveiliging

De keerzijde van digitalisering voor spoorwegen zijn de bijbehorende risico's en blootstelling aan kwetsbaarheden die zich voordoen bij het overbruggen van het oude ecosysteem met nieuwe technologieën.

Investeringen

De komende 20 jaar wordt er flink geïnvesteerd in de Asia Pacific (APAC) spoorweginfrastructuur. Ook komen er meer hogesnelheidslijnen.

Connect Group als onze voorkeursleverancier voor spoorwegtoepassingen dankzij hun co-makership attitude. Ze oefenen zeer effectief teamwerk uit en creëren commitment