Bedrijvigheid kent geen tijd

In de huidige wereldeconomie wisselen ondernemingen continu informatie uit. Die onderlinge verwevenheid maakt de industrie kwetsbaar voor bedrijfsspionage. Kabels en connecties die aan het hoogste eisen voldoen, voorkomen problemen en vergroten de veiligheid.

De wereldeconomie kent geen winkeltijden. Besturingsunits en controlesystemen zijn continu actief. Logisch dus dat ze moeten voldoen aan de hoogste graad van betrouwbaarheid. Connect Group zorgt ervoor.

Een andere trend: vergroening. Gesteund door Connect Group ontwikkelt de industrie systemen om het energieverbruik terug te dringen en meer grip te krijgen op productieprocessen, ter voorkoming van milieu-incidenten. Zo helpen we mee de wereld gezond, veilig en schoon te houden.

De onderlinge verwevenheid maakt bedrijven kwetsbaar
Globalisatie

In technologische producten komen onderdelen van over heel de wereld samen. Hoe staat het dan met de kwaliteitseisen? En in hoeverre komt een producent uit een heel andere cultuur zijn afspraken na? Connect Group strijkt de plooien glad en assembleert producten die eenduidig aan internationale maatstaven voldoen.

Internet of things

Alleen al in de Rotterdamse haven worden per jaar 8,6 miljoen containers verwerkt. Containers, zeekranen: allemaal zijn ze verbonden met het Internet of Things (IoT). Daardoor loopt dit uiterst complexe logistieke proces op rolletjes.

Big data

Het IoT levert een enorme stroom aan data op. U kunt deze data zien als een goedgevulde schatkamer, waar ook anderen graag een keer in zouden rondneuzen. Connect Group helpt u uw gegevens veilig te bewaren en ontsluiten.

Gestroomlijnde processen

Ook in de agro en voedselindustrie vindt u onze technologie terug.

Miljard apparaten aan IoT

Volgens marktstatestieken gepubliceerd op securitytoday.com zullen er dit jaar wereldwijd circa 31 miljard apparaten aan het internet hangen. Dat aantal groeit naar 35 miljard in 2021, schatten ze.

Project PEDCA

De Europese Commissie heeft vastgesteld dat er behoefte is aan een Pan-Europese Data Center Academie (PEDCA) die wordt ondersteund door en in samenwerking is met de bredere datacenter-industrie en academische onderzoeksinstellingen om een ​​aantal opgedoken problemen binnen de datacentersector aan te pakken.

Economisch belang

De industrie is een van de grootste sectoren in de Europese economie en is daarmee van groot economisch belang.

Onze lange samenwerking berust op vertrouwen, open kaart spelen en meedenken in de ontwikkelfase van een product
Martin Kattier Director Strategic Supply Chain Management bij SFC