Datum gepost: 05-04-2022

Contact HR: Diana Riestra hr.netherlands@connectgroup.com +31 (0)40 40 11 906

Emplacement: full time (32-40 uur)

Nummer vacature: CGNV202211


Voor onze vestiging in Veldhoven zijn we op naar een medewerker Technische Dienst.

Dit is vooralsnog een tijdelijke vacature.

De medewerker houdt zich bezig met alle voorkomende klussen en regulier onderhoud in en aan machines in productie, interne transportmiddelen en het gebouw.

Verder draagt de medewerker bij aan het beschikbaar maken en houden van een prettige en veilige werkomgeving.

Taakinhoud

Naast het zelf uitvoeren van reparatie en onderhoud, organiseert de medewerker het onderhoud aan machines en facilitaire zaken die uitgevoerd worden door derden en volgt dit systematisch en planning technisch op. De medewerker legt verantwoording af aan de Operations manager.

Verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Verantwoordelijkheden

 1. Het tijdig melden van problemen en/of storingen aan machines, installaties en/of programmatuur
 2. Het sturen op en uitvoeren energiebesparende acties in productie of aan gebouw
 3. Het correct opslaan van niet of minder gebruikte productiemiddelen

Bevoegdheden

 1. Nemen van maatregelen die vallen binnen de taakomschrijving ten einde een efficiënte en effectieve taakvervulling van de afdeling te waarborgen
 2. Contact onderhouden met leveranciers van de afdeling productie inzake technische vragen en leveringen.
 3. Contact onderhouden met de verhuurder inzake gebouw en de gebouw gebonden installaties met betrekking tot storingen enz. Tevens informeren naar prijzen en levertijden bij leveranciers

Opleiding, ervaring, kennis en vaardigheden

Opleidingen/Ervaring

Het minimale opleidingsniveau is MBO met ervaring in een soortgelijke functie. Certificering "Ioniserende straling niveau 5A (gesloten bronnen en toestellen)" is gewenst, evenals kennis in de NEN3140 norm.

Kennis

De medewerker dient te beschikken over:

 1. Kennis aangaande onderhoud voorkomende productiemiddelen
 2. Kennis met betrekking tot de installaties die in het bedrijf operationeel zijn
 3. Goede contactuele eigenschappen
 4. Kennis van alle gebruiken en bepalingen binnen het bedrijf
 5. Kennis aangaande elektrotechnische, pneumatische, bouwkundige en mechanische werkzaamheden
 6. Grote mate van zelfstandigheid, besluitvaardigheid en creativiteit

Vaardigheden

Handvaardigheid:

Naast een duidelijk leesbaar handschrift dient de medewerker ook de vaardigheid te bezitten om met PC's, MS-Office om te gaan

Uitdrukkingsvaardigheid:

Van de medewerker wordt vereist dat hij zich in goed Nederlands mondeling en schriftelijk kan uitdrukken, begrijpelijk en eenduidig. De uitdrukkingsvaardigheid is vereist bij:

1. opstellen van instructies, voorschriften en rapportages

2. correspondentie en onderhandeling met toeleveranciers

CGNV pand
Contact us

Wij bieden

Ben jij de juiste persoon voor deze functie? Dan bieden wij jou volop mogelijkheden om je verder te ontwikkelen. Na een intern opleidingstraject ga je zelfstandig aan de slag, waarbij je rapporteert aan de Operations Manager. Een marktconform salaris en uitstekende secundaire voorwaarden zijn vanzelfsprekend.

Solliciteer via onderstaand formulier!

Sollicitatieformulier

Wij verwerken uw persoonsgegevens conform de AVG, lees alle details in ons 'privacybericht sollicitant'.